1961

Rocznik 1961

1. Gatz Ludwik

2. Golińska Gizela

3. Krajewski Edward

4. Markiewicz Aleksander

5. Mohr Ryta

6. Olszewski Andrzej

7. Pobiedzińska Regina

8. Prichitko Danuta

9. Przytuła Czesław

10. Ringwelski Jan

11. Rippl Rita

12. Sankowski Maciej

13. Sampławska Renata

14. Sosnowska Irena

15. œwiątek Barbara

16. Treder Wanda

17. Walkowiak Andrzej

18. Walkowiak Halina

19. Winczewski Zygfryd

20. Wnuk-Lipiński Edmund