BAS SCHOLARSHIP SCHEME 2016

BAS SCHOLARSHIP SCHEME 2016

Scholarship Scheme 2016 is now open.
10 schools, 11 scholarships.
Deadline for the applications: 20th February, 2016.

KWALIFIKACJA STYPENDIALNA BAS NA LATA 2016-2018

DWA LATA NAUKI W ANGIELSKIEJ SZKOLE Z INTERNATEM!

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy ze Szkołą Nauk społecznych przy IFiS PAN, Young Talent Management oraz JERSZ-Łowcy Talentów. Tym razem można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

Adcote School for Girls 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta(szkoła żeńska);
Box Hill School 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta;
Bruton School for Girls 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
Cranleigh School 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
Ellesmere College 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy
Farringtons School 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
Hurst College 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
Mayfield School 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
Windermere School 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
Update Dec 3, 2015: Abbots Bromley School 2 miejsca, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna)
Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie.

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

1. wiek: 1 klasa LO;

2. stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;

3. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;

4. wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (średnia z egzaminów z polskiego, matematyki, historii i nauk społecznych, nauk przyrodniczych. Wynik egzaminu z języka nie jest brany pod uwagę. )

5. średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum min 4.80;

6. udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;

7. dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 125 000 PLN netto w roku 2014 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym)

Wymagane dokumenty:

1. osobiście przygotowane CV w języku angielskim;

2. kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;

3. kserokopia wyników egzaminu gimnazjalnego;

4. wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły (w jęz. angielskim);

5. osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;

6. poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł;

7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;

8. deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2014 nie przekraczał 125 000 PLN.

Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem:

British Alumni Society
Ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa

do dnia 20 lutego 2016 (decyduje data stempla pocztowego.) Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się poniżej. Kontakt: marzena.reich @gmail.com; marzena.reich@bas.org.pl, +48 665 65 85 25

Kategorie: Humanistyczne, Newsy.