Ogłoszenia dotyczące rekrutacji

Kandydaci, którzy chcą zostać przyjęci do szkoły muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 7 lipca do godziny 15.00.

Oryginały dokumentów należy składać w komisjach szkół, do których uczeń został przyjęty jako kandydat – w Powiatowym Centrum Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie (ul. Sikorskiego)

Ogłoszenie list przyjętych 8 lipca do godz. 12.00

Prosimy kandydatów o uzupełnienie dokumentacji. Dokumentacja powinna zawierać: oryginał świadectwa ukończenia szkoły, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, kartę zdrowia oraz zdjęcie.

Kandydaci przyjęci do klasy z rozszerzeniem biologii, chemii proszeni są o złożenie deklaracji wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego.

Do wyboru jest język angielski lub matematyka.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się do komisji rekrutacyjnej LO w celu pobrania deklaracji.

Kategorie: Rekrutacja.