Warsztaty Olimpijskie: Pierwsze zajęcia już za Adamem i Agatą!

Dwójka uczniów naszej szkoły zakwalifikowała się na Warsztaty Olimpijskie. Są to Agata Cyra z klasy IIe i Adam Landowski z klasy Ib. Aby zakwalifikować się na te warsztaty musieli oni rozwiązać pięć zadań o podwyższonym stopniu trudności.
Agata pod okiem pracowników UG przygotowuje się do Olimpiady Matematycznej studiując następujące zagadnienia:
· PLANIMETRIA,
· STEREOMETRIA,
· TEORIA LICZB,
· KOMBINATORYKA,
· WIELOMIANY I WŁASNOŚCI FUNKCJI.
Kółko Matematyczne odbywa się w wybrane piątki w godzinach 16.00 – 19.00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.
Adam natomiast jeździ na wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w soboty i studiuje następujące zagadnienia:
· Spektroskopia w analizie fizykochemicznej
· Termodynamika i kinetyka chemiczna
· Podstawy analizy ilościowej
Oboje są bardzo zadowoleni z zajęć, pomimo tego, ze musza poświęcić im swój wolny czas.