Konkurs Wiedzy o Patronach Szkoły dla klas pierwszych

17 października odbyła się kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Patronach Szkoły dla klas pierwszych naszego liceum, który zdążył na stałe wpisać się w szkolną tradycję. Jak co roku jego organizatorką była Pani Małgorzata Ryś-Kiełtyka. Konkurs ma na celu poszerzanie wiedzy o życiu i działalności bojowników o wolność i polskość Ziemi Bytowskiej, a także propagowanie właściwych postaw patriotycznych wśród uczniów naszej szkoły.
Pierwszy etap rozpoczął się 6 października, kiedy to wszyscy uczniowie klas pierwszych dostali do napisania test sprawdzający ich ogólną wiedzę na temat bojowników i ich działalności prowadzonej na terenie obecnego powiatu bytowskiego. Na podstawie jego wyników wyłoniono po trzy osoby z każdej klasy, które otrzymały najwyższą ilością punktów. Miały one później reprezentować swoich swoich kolegów w finale.
Następnym zadaniem było przygotowanie wystawki na wylosowany przez daną klasę temat. Wszystkie prace mieliśmy okazję obejrzeć na holu naszego liceum, gdzie pozostawały przez dwa dni, począwszy od 11 października.
Trzeci, finałowy etap odbył się w dzień obchodów Narodowego Dnia Edukacji na sali gimnastycznej. Składał się z trzech konkurencji:
*odpowiedzi reprezentantów na wylosowane pytanie
*omówienia tematu wystawki przez wybraną osobę z danej klasy
*oceny wystawki pod względem wyczerpania tematu i oryginalności ujęcia.
W komisji konkursowej zasiedli: Maria Prondzińska, wnuczka Jana Styp-Rekowskiego; Edward Mazur, dyrektor szkoły i Zuzanna Micheńko – uczennica klasy IIB. Wydarzenie poprowadził Adam Landowski przy pomocy Jagody Kopacz. Przerwę na czas sprawdzania prac umilił występ zespołu kaszubskiego.
Walka była zaciekła, wyłonienie zwycięzców było dla komisji trudnym zadaniem, ponieważ wszyscy uczestnicy wykazali się sporą wiedzą i zaangażowaniem. Ostatecznie laureatami zostali uczniowie klasy IA, uzyskując dwupunktową przewagę nad współzawodnikami. Nagrodą w konkursie był dzień wolny od zajęć dydaktycznych, przeznaczony na wycieczkę klasową i możliwość zorganizowania przyszłorocznej edycji konkursu. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Kategorie: Humanistyczne, Newsy.