Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie Rocznik`68

Koleżanki i Koledzy!

Stały Komitet do spraw Wszelkich Obchodów ma zaszczyt zaprosić na Jubileusz 50-lecia wydarzenia, jakim była Matura w 1968 roku. Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie Rocznik`68 planujemy w dniach 8-10 czerwca 2018 roku.

Jubileuszowe spotkanie rozpoczniemy ogniskiem na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu (obok basenu) w piątek 8 czerwca 2018 r. o godz. 18:00. W sobotę 9 czerwca o godz. 11:00 spotkamy się w szkole, w miejscu w którym wszystko się zaczęło i po raz pierwszy zobaczyliśmy swoje młodzieńcze twarze. Po wspólnej kawie odwiedzimy groby Naszych Nauczycieli, Koleżanek i Kolegów.

W godzinach popołudniowych planujemy spotkanie towarzyskie w restauracji zamkowej. Zbiórka chętnych na dziedzińcu zamkowym o godz. 18:00. Zakładamy, że odmłodzeni wspomnieniami, w miłej i sentymentalnej atmosferze zakończymy spotkanie ok. godziny 1:00 w nocy.

Niedziela, to czas do zagospodarowania według własnego uznania.

Koszt spotkania to kwota 80,00 zł od osoby, w tym kolacja w restauracji zamkowej 70,00 zł, udział w ognisku oraz wizyta w szkole 10,00 zł. Każdy ma możliwość wyboru opcji stosownej do swoich chęci i wnieść należną opłatę.

Osoby towarzyszące uiszczają opłatę w wysokości 70,00 zł za wieczorek w restauracji.

W zależności od wyboru opcji pieniądze należy wpłacać do dnia 10 maja bieżącego roku na konto Rady Rodziców LO w Bytowie działające w Banku Spółdzielczym w Bytowie o numerze:

35 9321 0001 0015 8668 2000 0030 z dopiskiem „Zjazd 68”.

Powyższe pismo proszę traktować jako zaproszenie, a wniesienie opłaty w zakreślonym terminie za jego przyjęcie i potwierdzenie uczestnictwa.

Z nadzieją czekamy na Wasz odzew licząc, na czerwcowe spotkanie.

Łączymy ciepłe pozdrowienia.

Organizatorzy

Telefony kontaktowe:

– klasa A – Bogdan Lubiński: + 48 604 480 684 e-mail: bogdan.lubinski@polmor.pl

– klasa B – Janusz Kopydłowski: + 48 781 159 859

– klasa C – Irena Kurda: + 48 601 484 284 e-mail :kurda@poczta.onet.pl