„Mamy” olimpijczyka!

Jesteśmy już po zawodach finałowych XLIV Olimpiady Geograficznej, która odbyła się w dniach 19-22 kwietnia 2018 w Zamościu.

Michał Maikowski uczeń klasy IIID I LO w Bytowie zdobył tytuł finalisty.  Aby dojść do tego, trzeba było pokonać około 2000 uczniów. Olimpiada składa się z trzech etapów i trwa cały rok szkolny. Do końca listopada trzeba wykonać pracę badawczą, która kwalifikuje do etapu drugiego i już na tym etapie komisje rekrutują najlepszych. Drugie podejście to Olimpiada Okręgowa i rywalizacja uczniów z najwyżej ocenianych liceów w naszym województwie. Zgodnie z zapisami regulaminowymi w zawodach II stopnia wymagany jest poziom wiedzy niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu oraz orientacja w bieżących ważnych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce i na świecie. Michał w tych konkurencjach sobie świetnie poradził i jako przedstawiciel naszej szkoły pojechał z nauczycielem prowadzącym Dorotą Kerlin na Olimpiadę Centralną.

W zawodach III stopnia wymagany jest poziom wiedzy niezbędny do uzyskania najwyższej oceny na egzaminie maturalnym oraz wykraczający poza wymagania szkolne; wskazana jest również znajomość bieżących wydarzeń społeczno-politycznych i zjawisk przyrodniczych w Polsce i na świecie.

Tu odbyła się dalsza rywalizacja wśród 120 uczniów z całej Polski, Michał wrócił z medalem finalisty Centralnej Olimpiady Geograficznej. Jest to duże osiągnięcie i wspaniałe uwieńczenie pracy naszego ucznia .

Gratulacje!

Tu możesz obejrzeć relację:   https://bit.ly/2KcmtGq

 

Kategorie: Newsy.