„Pomorskie drogi do Niepodległej”

Pomorskie drogi plakat

Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego ogłasza konkurs „Pomorskie drogi
do Niepodległej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem jest przygotowanie prezentacji
multimedialnej przedstawiającej postać związanego z Pomorzem bohatera, który był zaangażowany
w działania prowadzące do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz powrotu Polski na Pomorze
– regulamin zawiera ponad setkę proponowanych nazwisk lokalnych postaci.
Udział uczniów w konkursie zgłaszają szkoły do 25 maja 2018 r.

CCE20180514

Regulamin konkursu „Pomorskie drogi do Niepodległej”

Kategorie: Newsy.