SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

 

17. kwietnia 2018r. w sali audytoryjnej I Liceum  Ogólnokształcącego w Bytowie odbył się konkurs obejmujący dwie kategorie: recytację utworu poetyckiego i wykonanie pieśni  patriotycznej. Zjawiskiem bardzo pozytywnym jest fakt, że spotkał  się on z tak ogromnym zainteresowaniem.

Występy oceniało  jury w składzie:  p. Alicja Zwolska, p. Małgorzata Ryś-Kiełtyka, p. Beata Lipińska, p. Joanna Pilipczuk oraz p. Andrzej Waszkiewicz – literat, niezwykle aktywny działacz Klubu Literackiego „Wers”.  Niestety zaproszony przez organizatorów  p. Wacław Pomorski – literat odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu  Odrodzenia Polski za zasługi  w dokumentowaniu i popularyzowaniu historii Polski  – nie mógł przybyć ze względu na stan zdrowia. Konferansjerką zajął się uczeń klasy III e – Michał Łeńko. W przesłuchaniach uczestniczył również Dyrektor I LO w Bytowie –p. Edward Mazur.

Kryteria oceny występu obejmowały : dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretację utworu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Oceniane były przez poszczególnych członków komisji w skali od 0 do 5. Suma punktów zaproponowanych przez poszczególnych członków zadecydowała o lokacie.

Na zakończenie głos zabrała p. Alicja Zwolska. Dziękując uczestnikom, chwaliła ich umiejętności oraz poczucie narodowej tożsamości. Pełen uznania dla  manifestowania przez młodych ludzi przejawów patriotyzmu był również Dyrektor  p. Edward Mazur. Przegląd artystyczny zamknęła wypowiedź konferansjera – Michała Łeńko, który dokonując podsumowania, stwierdził, że to spotkanie  z poezją i pieśnią patriotyczną napawa optymizmem. Miłość ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury nie dotyczy bowiem wyłącznie przeszłości. Dla uczestników  to obecna rzeczywistość. Zamknięcie imprezy nastąpiło o godzinie 14.00

Następnie komisja konkursowa udała się na obrady do szkolnej biblioteki, dokonała podsumowania punktów cząstkowych, efektem czego było wyłonienie laureatów. Wyniki przedstawiają się następująco:

Konkurs recytatorski :

I miejsce – Maja Kiedrowska, Paulina Skiba

II miejsce – Alicja Czarnecka

III miejsce – Karolina Rudnik

Konkurs pieśni patriotycznej:

I miejsce – Monika Miszk

II miejsce – Aniela Sekulska

III miejsce – Izabela Pilipczuk, Marek Hering, Patryk Pilipczuk

Uroczyste podsumowanie konkursów, wręczenie nagród, których sponsorem była firma POLMOR Sp. z o.o. odbyło się na apelu szkolnym 24 kwietnia 2018r. uświetnionym przez laureatów. Główny organizator przedsięwzięcia  pod hasłem „Zostańmy szkołą młodych patriotów”, prowadząca apel – p. Małgorzata Ryś-Kiełtyka z uznaniem mówiła o zaangażowaniu uczniów.