WYCIECZKA WZDŁUŻ GRANICY POLSKO – NIEMIECKIEJ NA ZIEMI BYTOWSKIEJ

30 maja 2018 roku uczniowie I LO w Bytowie oraz uczniowie SP nr 1 w Bytowie
wyruszyli wraz z opiekunami: Panią Haliną Bogusławską, Barbarą Borzyszkowską i Małgorzatą
Ryś – Kiełtyką na wycieczkę. Każdy uczestnik wycieczki dostał mapę na której zaznaczał
ważne miejsca znajdujące się na granicy polsko – niemieckiej na Ziemi Bytowskiej w
dwudziestoleciu międzywojennym. Pierwszym punktem wyprawy była miejscowość Wojsk,
gdzie przeszliśmy wzdłuż dawnej granicy. Naszym przewodnikiem był Pan Benedykt Reszka,
który wskazywał nam ważne miejsca oraz bardzo ciekawie opowiadał o historii naszej "Małej
Ojczyzny". Na cmentarzu w Upiłce wysłuchaliśmy relacji na temat walk prowadzonych w tym
rejonie podczas II Wojny Światowej. W Borowym Młynie zatrzymaliśmy się przy pomniku
upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej. Kolejnym miejscem było Nadleśnictwo
Wieczywno, na terenie którego niegdyś mieściła się huta szkła. Pan Reszka opowiedział nam
również historię osiedlania się i życia na tym obszarze mniejszości ewangelickiej oraz
pokazał pozostałości po ich cmentarzu. Następnie udaliśmy się nad Jezioro Gwiazda, gdzie
mieści się pomnik oraz tablice upamiętniające wojnę palikową. Kolejnym punktem naszej
wycieczki było Brzozowo ( gdzie znajduje się kamień z XVIII w.) i Brzeźno Szlacheckie ( gdzie
podziwialiśmy piękny kościół). W miejscowości Łąkie złożyliśmy kwiaty przy pomniku
upamiętniającym ofiary I i II Wojny Światowej. Wysłuchaliśmy relacji świadka dawnych
wydarzeń, który także pokazał nam jak przebiegała granica w tym rejonie. W Borzyszkowach
złożyliśmy znicz na grobie Józefa Gierszewskiego, komendanta Gryfa Pomorskiego.
Wycieczka była bardzo udana. Uświadomiła nam, jak niewiele wiedzieliśmy o historii regionu
oraz skłoniła do refleksji.
Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Bytowie dzięki któremu w ramach Konkursu "Nasz
Patriotyzm" mieliśmy możliwość odkrycia śladów przeszłości na Ziemi Bytowskiej.

Kategorie: Newsy, Niepodległa.