Pomagamy pozbierać się lasom

Nadleśnictwo Bytów zorganizowało akcję sadzenia lasu celem odnowy lasów po nawałnicy sierpniowej w 2017r.
Akcję zorganizowano w leśnictwie Modrzewo, koło Półczna.
Przed rozpoczęciem pan nadleśniczy Daniel Lamke odczytał memoriał do przyszłych pokoleń, po którym podpisali się wszyscy uczestnicy akcji. Został on  zakopany w kapsule czasu i będzie odczytany za 50 lat. Później odbyło się krótkie szkolenie- jak sadzić drzewka- no i po 4 godzinach fizycznej pracy mogliśmy popatrzeć na dużą połać obsadzonej powierzchni.
Udało się posadzić kilkaset sadzonek dębu, z naszej szkoły wzięło udział 7 uczniów po opieką pani Jolanty Szmurło.  Dodatkową atrakcją było ognisko z kiełbaskami i grochówka dla wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia. Fajnie było, bo pogoda dopisała, ale następnego dnia czuło się łopatę w barkach :) – ale jaka satysfakcja !
Kategorie: Newsy.