Delegacja I LO w Bytowie na uroczystej sesji Rady Powiatu w Bytowie

W tym roku przeżywamy bardzo ważne wydarzenia: 100. rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę oraz 20. rocznicę przywrócenia w naszym państwie
trójstopniowego podziału na gminy, powiatu i województwa oraz ustalenia na każdym
szczeblu instytucji samorządu terytorialnego.
15 listopada 2018 r. odbyła się w Bytowie Uroczysta Sesja Rady Powiatu w Bytowie
poświęcona wyżej wymienionym zagadnieniom. Uczestniczyła w niej także delegacja naszej
szkoły.
Klaudia Ryś z klasy IIc ukazała „Polskie drogi do Niepodległości”. Małgorzata
Ryś-Kiełtyka przedstawiła zarys historii administracji samorządowej w Polsce. Magdalena
Tryba, Wiktoria Sikorska, Natalia Żmuda-Trzebiatowska z klasy IIa scharakteryzowały
samorząd terytorialny w Polsce po 1989 roku.

Kategorie: Newsy, Niepodległa.