Polska wielu kultur i religii

polska wielu kultur

Autor: Tomasz Czerwiński

Kolejna książka ze znanej i cenionej serii „Ocalić od zapomnienia” to bogato ilustrowana historia współistnienia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, między innymi: Białorusinów, Rosjan, Łemków, Litwinów, Karaimów, Romów, Tatarów, Ormian, Żydów, ewangelików. W publikacji, której każdy rozdział będzie poświęcony innej mniejszości, została zaprezentowana krótka historia grup etnicznych wraz z wybitnymi przedstawicielami zasłużonymi dla kultury polskiej. Najobszerniejszą część książki stanowi dziedzictwo kulturowe poszczególnych mniejszości, w tym religia, obrzędowość doroczna i rodzinna, sztuka kulinarna, które decydują o ich specyfice i odrębności.

Podstawowy tekst książki uzupełniają słownik wyrażeń tematycznych, przysłowia i porzekadła.

Atutem publikacji są unikatowe współczesne i archiwalne fotografie oraz rysunki.

źródło opisu: Sport i Turystyka- MUZA S.A.