„Wiem, czym oddycham”

Między innymi dzięki Wam Bytów znalazł się w rankingu 100 lokalizacji, które zwyciężyły w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego gmina Bytów zgłosiła lokalizację, w której miałby zostać zamontowany czujnik. W dniach od 1 października do 5 grudnia 2018 r. można było oddawać głos.

czujnik

Od momentu publikacji danych lokalizacji do dnia 5 grudnia 2018 r. można było zbierać wsparcie dla zgłoszonej przez siebie lokalizacji. W konkursie wyłonionych zostało 100 lokalizacji, które będą mogły korzystać z czujnika jakości powietrza. Bytów znalazł się na 80. pozycji wśród zwycięskich lokalizacji. W ramach konkursu zawarto umowę użyczenia. Fundacja przekazała gminie Bytów nieodpłatnie w użyczenie jeden zewnętrzny czujnik mierzenia jakości powietrza. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy. Czujnik został zamontowany pod adresem: ul. 1-go Maja w Bytowie 15, na parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Bytowie – na słupie oświetleniowym.

Czujnik mierzy jakość powietrza, pobierając następujące dane pomiarowe:

  1. temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza,
  2. wilgotność,
  3. ciśnienie,
  4. stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10.

Czujnik przedstawia zebrane dane pomiarowe zgodnie z europejskim wskaźnikiem jakości powietrza CAQI (Common Air Quality Index), przedstawia dane pomiarowe w czasie rzeczywistym, za pomocą diody, której kolor odpowiada aktualnemu zanieczyszczeniu powietrza, zgodnie ze skalą CAQI wskazaną w tabeli poniżej:

Indeks jakości powietrza Zanieczyszczenie powietrza
PM 10 [μg/m3] PM 2,5 [μg/m3]
Bardzo dobry 0-25 0-15
Dobry 25-50 15-30
Umiarkowany 50-90 30-55
Dostateczny 90-135 55-82.5
Zły 135-180 82.5-110
Bardzo zły > 180 > 110
Czujnik mierzy stale jakość powietrza (nie rzadziej niż 24 razy na dobę) i transmituje szyfrowane dane przez pocztę elektroniczną na serwer firmy Airly oraz dalej do ogólnodostępnych serwisów internetowych pokazujących aktualny stan jakości powietrza.
Dane dotyczące stężenia zanieczyszczeń powietrza będzie można w czasie rzeczywistym śledzić w komputerze, na stronie firmy Airly (https://map.airly.eu/pl/) i na smartfonie (darmowa aplikacja Airly do ściągnięcia w sklepach z aplikacjami) lub na samym czujniku (dioda świecąca różnymi kolorami w zależności od stanu powietrza).
Kategorie: Newsy.