Konkurs Wiedzy o Polskich Symbolach Narodowych na Przestrzeni Dziejów

Od 02.09.2019r. w naszej Szkole rozpoczęliśmy realizację Projektu Edukacyjnego mającego na celu przygotowanie uczniów do Konkursu o Polskich Symbolach Narodowych na Przestrzeni Dziejów. O polskich symbolach narodowych mówiliśmy na lekcjach historii, języka polskiego i na godzinach wychowawczych. Wielu uczniów samodzielnie studiowało literaturę i  poszukiwało materiałów. Klasy IIId, IIa i IId pojechały do Będomina i zwiedziły Muzeum Hymnu Narodowego.

Konkurs Wiedzy o Polskich Symbolach Narodowych na Przestrzeni Dziejów obejmował: test wiedzy, recytację, śpiew i twórczość własną (plakat, utwór literacki, piosenkę). W skład Komisji Konkursowej wchodzili: Pani Alicja Zwolska, Pani Beata Lipińska, Pani Wicedyrektor Joanna Pilipczuk oraz uczniowie z klasy IIId: Aleksandra Hein, Klaudia Gawin, Anna Chrzan, Marta Ginter, Kacper Stankiewicz, Michał Orłowski, Joanna Sylka, Kacper Jarzembiński, Tomasz Wejman, Karol Sabisz, Wiktor Zygier, Sebastian Wnuk- Lipiński.

  1. 11. 2019r. odbył się uroczysty apel. Panował podniosły nastrój. Wszyscy uczniowie byli w odświętnych strojach. Odśpiewaliśmy 4 zwrotki naszego Hymnu Narodowego. Na holu szkoły były wystawione prace konkursowe. Pan Ireneusz Klaman przedstawił refleksje związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Pani Małgorzata Ryś-Kiełtyka podsumowała Projekt. Pani Alicja Zwolska i Pani Beata Lipińska podały wyniki Konkursu i wręczyły dyplomy.

W teście wiedzy zwyciężył Paweł Stoltann z kl. Iap. Paulina Skiba z kl. IIIa wygrała        w kategorii na utwór własny i na recytację utworu. Aleksandra Jazowska z kl. Iap  została laureatką występu wokalnego, a Urszula Rybarczyk i Martyna Horbowy z kl. Iap wykonały najciekawszy plakat.