Regulaminy konkursów Leonardo 2020

Regulaminy dla uczniów szkół podstawowych:

 1. Język angielski
 2. Chemia
 3. Język polski
 4. Fizyka
 5. Edukacja wczesnoszkolna
 6. Biologia klasa V i VI
 7. Biologia klasa VII i VIII
 8. Informatyka
 9. Matematyka

Regulaminy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych:

 1. Język polski
 2. Biologia
 3. Chemia
 4. Matematyka
Kategorie: Leonardo, Newsy.