Jak pracujemy zdalnie? – wytyczne

Uczniowie, Rodzice, nauczyciele!

Stan zagrożenia epidemiologicznego prawdopodobnie zostanie przedłużony i w efekcie zakaz prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych w budynku szkoły. Obecnie MEN modyfikuje zapis rozporządzenia o „zawieszeniu” zajęć.

W związku z tym oraz zobowiązany wytycznymi Ministra Edukacji i Wicestarosty Powiatu Bytowskiego zarządzam:

  1. Zdalną realizację programów nauczania według tygodniowego rozkładu zajęć na platformie „Librus” poprzez moduły „Zaplanuj lekcję” i „Zadania domowe” uzupełniać „realizację programu” (bez sprawdzania frekwencji), przesyłać polecenia, zadania, informacje, dokumenty, pliki… z jednoczesnym zbieraniem informacji zwrotnej o ich wykonaniu przez uczniów (można oceniać). Powyższe narzędzie pozwala na monitorowanie pracy,
  2. Szczególne i najszybsze działania obejmujące tegorocznych maturzystów oraz przedmioty na poziomie rozszerzonym,
  3. Proponowanie uczniom możliwie najlepszych źródeł wiedzy on-line,

Zarządzenie obowiązuje od 23.03.2020

Jednocześnie proszę Rodziców o zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla swoich dzieci, to znaczy stanowiska komputerowego (komputer, laptop, tablet…) i dostępu do Internetu przy zachowaniu higieny pracy i bezpieczeństwa korzystania z „sieci”.

Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość

Edward Mazur

rys2

Kategorie: Newsy.