Zasady pracy zdalnej po 25.03.2020

Uczniowie, nauczyciele, rodzice!

Dziękuję Wam za dotychczasowe zaangażowanie, kreatywność, poświęcenie wyrozumiałość
i cierpliwość.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. o „czasowym ograniczonym funkcjonowaniu szkół” od 25. 03. 2020r. wchodzi obowiązek pracy zdalnej. W związku z tym ustalam jej zasady:

  1. Praca w czasie „zawieszenia zajęć dydaktycznych”, tj. od 12 do 24.03.2020 r., polegała na zasadzie dobrowolności udziału, dlatego proszę o zweryfikowanie stawianych wymagań, terminów oraz ustalonych ocen;
  2. Obowiązkiem ucznia jest regularne zapoznawanie się z wiadomościami w dzienniku elektronicznym oraz aktywny udział na platformach edukacyjnych, w szczególności  zapoznanie się z materiałami i wykonywanie ćwiczeni/zadań w wyznaczonym przez nauczycieli czasie i we wskazany sposób;
  3. Zajęcia lekcyjne online nauczyciela z oddziałem klasowym trwają od godziny 8.00 do 15.00, w uzasadnionych warunkach, za zgodą uczniów zajęcia mogą odbywać się w innym czasie;
  4. Podstawowym narzędziem pracy zdalnej jest platforma „Librus”. Jednak każdy z nauczycieli zobowiązany jest do dostosowania metod, form i narzędzi do swojego przedmiotu i możliwości;
  5. Szkolny pedagog, psycholog służą radą i pełnią dyżury dla uczniów i rodziców online w dotychczas ustalonych godzinach;

Pewnie praca w tym systemie dla wielu z nas nie jest satysfakcjonująca, ale nic na to nie poradzimy. Róbmy co w naszej mocy, zachowajmy względny spokój i życzmy sobie żebyśmy zdrowi w komplecie spotkali się w szkole.

Edward Mazur

Kategorie: Newsy.