Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Projekt „Pomorski program pomocy stypendialnej” jest dedykowany uczniom, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym uczniowie branżowych szkół zawodowych i techników szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego. Odbiorcami wsparcia, są uczniowie wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Celem głównym projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Więcej:

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego_info_grafika Regulamin przyznawania stypendiów z budżetu województwa pomorskiego Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu_Zdolni z Pomorza Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu_Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu_ Pomorski Program Pomocy Stypendialnej

pomorskie

Kategorie: Newsy.