mLegitymacje w LO

Od tego roku szkolnego (na razie pierwszoklasiści) korzystać będziemy z mobilnej wersji legitymacji szkolnej. W pełni zastępuje ona tradycyjny dokument.

Więcej na stronie:

https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

mLegitymacja

Kategorie: Newsy.