Zmiany w bibliotece

Aneks do Regulaminu biblioteki szkolnej I LO w Bytowie

(zawiera szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki od 1 września 2020 r.

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni i czytelni w godzinach pracy biblioteki (8.00-14.00).
 2. Przed wejściem umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie osób mogących jednocześnie przebywać w bibliotece – 12.
 3. Uczeń przed wejściem do biblioteki myje/dezynfekuje ręce; ma osłonięte usta i nos.
 4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość – rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m.
 5. W wypożyczalni mogą przebywać jednocześnie 2 osoby.
 6. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
 7. Zwrócone (odpisane przez bibliotekarza z pomocą czytnika elektronicznego) egzemplarze czytelnik odkłada na specjalny stolik; są one wyłączone z wypożyczania na 2 dni – podlegają kwarantannie.
 8. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.
 9. W czytelni może jednocześnie przebywać 10 uczniów (uczniowie siedzą w odległości 1,5 metra minimum).
 10. Czasopisma podawane są przez nauczyciela bibliotekarza; po użytkowaniu zostają odizolowane na 2 dni.
 11. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia.
 12. Wstrzymuje się do odwołania wolny dostęp do księgozbioru podręcznego i czasopism.
 13. Z laptopów znajdujących się w czytelni można skorzystać po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk płynem.
 14. Ewentualne lekcje w czytelni z wykorzystaniem księgozbioru mogą się odbywać jedynie w grupach do 15 osób.
 15. Lekcje biblioteczne w klasach pierwszych w podziale na grupy odbywają się w czytelni po wcześniejszym ustaleniu terminu z wicedyrektorem szkoły.
 16. Wszelkie pytania /zamówienia książek można kierować na adres mailowy biblioteki szkolnej lub przez dziennik elektroniczny.

 

Kategorie: Biblioteka, Newsy.