Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe


„Przyjazny umysł”

Zapraszamy dzieci od 6 roku życia oraz uczniów szkół z gminy Bytów z orzeczeniem o niepełnosprawności do udziału treningach EEG Biofeedback

w ramach w projektu „Przyjazny umysł” – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych wspierająca ich funkcjonowanie w życiu codziennym oraz poprawiająca efektywność uczenia

zorganizowanego przez Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe współfinansowanego przez Gminę Bytów.

Zgłoszenia prosimy kierować pod numer Tel. 604 366 450.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Anna Radawiec

logo_bso

Herb_Bytow_Wersja_Finalna_podglad

Zaproszenie

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół na szkolenie , które odbędzie się  13 marca w ZSOiT w Miastku, o godz. 16 w sali 107. Tematem jest rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach- kluczem ucznia do sukcesu.  Organizatorem koordynator dokształcania nauczycieli  przedmiotów zawodowych – Tomasz Kwaśniewski.Leonardo Da Vinci_3

III Pomorskie Forum Edukacyjne

8.10.2015 W Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyło się III Pomorskie Forum Edukacyjne w subregionie słupskim.

Zagadnienia, którym uczestnicy forów poświęcili szczególną uwagę, to sprawy niezwykle istotne dla budowania wysokiej jakości edukacji: wychowanie w szkole, którego ważnym aspektem jest także troska o bezpieczeństwo ucznia, skuteczne wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych i badań ewaluacyjnych oraz wspieranie rozwoju szkoły.

Czytaj dalej

DIALOG ŹRÓDŁEM SUKCESU

7.10.2015, przy licznym udziale przedstawiciele różnych środowisk naszego powiatu, odbyło się I Bytowskie Forum Edukacyjne.

Pan Piotr Zbieranek z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawił stan edukacji powiatu w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych.

Nieocenione było zaangażowanie: p. dr P. Zamojskiego, pracownika UG, specjalisty od dialogu społecznego, który przedstawił ideę takich inicjatyw oraz p. prof. C. Obrachta-Prondzyńskiego jako niezastąpionego moderatora debaty. Patronem medialnym stał się „Kurier Bytowski, na łamach którego ukazał się cykl artykułów przygotowujących do rozmowy.

Czytaj dalej

Jak to jest z tą edukacją? Spojrzenie z perspektywy statystyk

 

Edukacja z perspektywy mieszkańców powiatu bytowskiego jest z pewnością kwestią istotną. W ich odczuciu to właśnie dostępność żłobków i przedszkoli, a także szkół wpływa w decydujący sposób na to, czy możemy dane miejsce nazwać dobrym miejscem do życia. Potwierdza to także fakt, że dla co ósmego mieszkańca wykształcenie stanowi „jądro” cenionych wartości i jest wymieniane jednym tchem z takimi fundamentalnymi wartościami jak wiara i rodzina. Czy jednak edukacja w powiecie bytowskim spełnia oczekiwania i aspiracje mieszkańców?

Oczekiwania i rzeczywistość

Pozostawiając na boku takie wskaźniki jak wielkość klas, ilość komputerów w szkołach i środki samorządowe przeznaczane na oświatę (wydaje się, że w ich przypadku bytowska edukacja nie wyróżnia się niczym specjalnym na tle innych obszarów województwa), trzeba sobie zadać przede wszystkim pytanie o kwestię najistotniejszą. Mianowicie, o dostęp mieszkańców powiatu bytowskiego do nauczania na stosunkowo wysokim poziomie. Innymi słowy, czy uczeń ma szansę uczęszczać do szkoły dobrze przygotowującej go do dalszej nauki, a następnie dorosłego życia?

Mieszkańcy mają co do tego pewne wątpliwości. W badaniu ankietowym zrealizowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego powiat bytowski wypadł – w porównaniu z pozostałymi obszarami województwa – słabo jeżeli chodzi zarówno o dostępność (przedostatnia lokata), jak i jakość (ostatnia lokata) edukacji. Krytyczną ocenę dostępu do edukacji potwierdzają też np. badania realizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Co prawda niewielu mieszkańców, bo co siódmy z pytanych, ocenia dostęp do usług edukacyjnych jako zły, ale już co trzeci „wstrzymuje się od głosu”, nie chcąc lub nie potrafiąc wydać jednoznacznej oceny.

Czytaj dalej

I Bytowskie Forum Edukacyjne

W imieniu Bytowskiego Stowarzyszenia Oświatowego zapraszam wszystkich do udziału w I Bytowskim Forum Edukacyjnym, które odbędzie się 7.10.2014 (wtorek) o godz. 17.00 w klubie „Jaś Kowalski”. Mamy nadzieję, że jej efektem będzie szereg działań, zmian, przedsięwzięć służących rozwojowi edukacji w naszym regionie, podnosząc jednocześnie jakość życia i poziom zadowolenia. Debata ma charakter apolityczny i jest klasyczną inicjatywą obywatelską. Zaproszenie do niej przyjęli przedstawiciele JST, pracodawców, uczniów, rodziców.

Gościć będziemy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty i Centrum Edukacji Nauczycieli.

Dyrektor ZSO w Bytowie
Edward Mazur

Warto także zapoznać się z artykułem prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, do pobrania tutaj.