Humanistyczne


Konkurs Wiedzy o Patronach Szkoły dla klas pierwszych

17 października odbyła się kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Patronach Szkoły dla klas pierwszych naszego liceum, który zdążył na stałe wpisać się w szkolną tradycję. Jak co roku jego organizatorką była Pani Małgorzata Ryś-Kiełtyka. Konkurs ma na celu poszerzanie wiedzy o życiu i działalności bojowników o wolność i polskość Ziemi Bytowskiej, a także propagowanie właściwych postaw patriotycznych wśród uczniów naszej szkoły.
Pierwszy etap rozpoczął się 6 października, kiedy to wszyscy uczniowie klas pierwszych dostali do napisania test sprawdzający ich ogólną wiedzę na temat bojowników i ich działalności prowadzonej na terenie obecnego powiatu bytowskiego. Na podstawie jego wyników wyłoniono po trzy osoby z każdej klasy, które otrzymały najwyższą ilością punktów. Miały one później reprezentować swoich swoich kolegów w finale.
Następnym zadaniem było przygotowanie wystawki na wylosowany przez daną klasę temat. Wszystkie prace mieliśmy okazję obejrzeć na holu naszego liceum, gdzie pozostawały przez dwa dni, począwszy od 11 października.
Trzeci, finałowy etap odbył się w dzień obchodów Narodowego Dnia Edukacji na sali gimnastycznej. Składał się z trzech konkurencji:
*odpowiedzi reprezentantów na wylosowane pytanie
*omówienia tematu wystawki przez wybraną osobę z danej klasy
*oceny wystawki pod względem wyczerpania tematu i oryginalności ujęcia.
W komisji konkursowej zasiedli: Maria Prondzińska, wnuczka Jana Styp-Rekowskiego; Edward Mazur, dyrektor szkoły i Zuzanna Micheńko – uczennica klasy IIB. Wydarzenie poprowadził Adam Landowski przy pomocy Jagody Kopacz. Przerwę na czas sprawdzania prac umilił występ zespołu kaszubskiego.
Walka była zaciekła, wyłonienie zwycięzców było dla komisji trudnym zadaniem, ponieważ wszyscy uczestnicy wykazali się sporą wiedzą i zaangażowaniem. Ostatecznie laureatami zostali uczniowie klasy IA, uzyskując dwupunktową przewagę nad współzawodnikami. Nagrodą w konkursie był dzień wolny od zajęć dydaktycznych, przeznaczony na wycieczkę klasową i możliwość zorganizowania przyszłorocznej edycji konkursu. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wycieczka Szlakiem Patronów Szkoły

27 września 2017 r. uczniowie klas pierwszych wybrali się do Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie, gdzie w latach 1929-1932 działała polska szkoła. Kontynuując wieloletnią tradycję naszego liceum, wycieczka ta odbyła się w ramach przygotowań do Konkursu Wiedzy o Patronach Szkoły, którego pierwszy etap zbliża się do nas wielkimi krokami.

Placówka jest oddziałem Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie i otwarta została w 1979 r. O tym niezwykłym miejscu opowiadała pani Brygida Pakulnicka, która przybliżyła jego historię. Zobaczyć w niej można zrekonstruowaną salę lekcyjną oraz obszerną wystawę, poświęconą patriotycznej działalności mniejszości polskiej w Niemczech, jak i sylwetkom zasłużonych działaczy.

Bogata ekspozycja przy pomocy zgromadzonych w gablotach dokumentów oraz plansz poglądowych i fotografii przedstawia starania miejscowej ludności o przyłączenie Pogranicza i Kaszub do Polski, szkolnictwo polskie, jego formy organizacyjne i zakres oddziaływania oraz stosunek pruskich władz administracyjnych do przejawów odradzania się życia polskiego w rejonie Pogranicza i Kaszub.

By upamiętnić i wyrazić wdzięczność za bohaterską działalność na rzecz Polskości Ziemi Bytowskich, młodzież podczas swojego pobytu w tym miejscu wpisała się do pamiątkowej księgi gości oraz złożyła znicze z tarczą naszej szkoły na grobach Patronów w Płotowie i Ugoszczy.

Wycieczka była dla naszych uczniów z pewnością niezapomnianą i bardzo interesującą lekcją historii, która pomoże im się jeszcze lepiej przygotować do tegorocznego konkursu.

Rzeź wołyńska

W czwartek  9.03.2017 r. w naszym liceum w sali audytoryjnej  miał miejsce wykład dotyczący Rzezi wołyńskiej przeprowadzony przez pana Bartosza Januszewskiego. Jest to efekt współpracy naszej szkoły z Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Wykład miał na celu uzmysłowienie uczniom wagi tego wydarzenia i jego skali. Podczas spotkania obalono wiele stereotypów powszechnych w naszym społeczeństwie na temat tego mordu.

Uzupełnieniem do zajęć jest prezentowana na auli szkolnej wystawy o tej samej tematyce.

Klasa IIa w IPN w Gdańsku

3 marca 2017 roku uczniowie klasy II „a” wraz z Panem Dyrektorem Edwardem Mazurem i Panią Profesor Małgorzatą Ryś-Kiełtyką udali się do IPN-u w Gdańsku, gdzie odbyły się wykłady dotyczące wystąpień robotniczych na Wybrzeżu w czasie trwania tzw. socrealizmu.

W trakcie prelekcji omówiono przede wszystkim wydarzenia sierpniowe i grudniowe, przyczyny i skutki protestów robotniczych oraz liczbę ich ofiar. Pojawiły się też nowe dla niektórych uczniów pojęcia, takie jak „czarny czwartek” czy ZOMO.

Wyjazd do IPN-u był bardzo udany, a uczniowie zgodnie stwierdzili, że dzięki niemu uzupełnili wiedzę podręcznikową o interesujące szczegóły. Wszyscy wrócili z wycieczki zmęczeni, ale i usatysfakcjonowani, ponieważ tego typu zajęcia na pewno na dłużej pozostają w uczniowskiej pamięci.

Połowinki 2017

W sobotę czwartego lutego 2017 roku w naszym liceum odbyły się połowinki. Jest to cykliczna impreza, w czasie której młodzież z klas drugich celebruje półmetek swojej licealnej edukacji. Tegoroczne święto było jak co roku obchodzone hucznie – zabawa przy dobrej muzyce i zastawionych stołach trwała aż do 23:30 .

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z imprezy, o czym może między innymi świadczyć fakt, iż przez kilka godzin jej trwania parkiet był cały czas pełny. W dodatku Tomasz Szmidt który pełnił rolę DJa zorganizował wyzwanie” Mannequin challenge”, w którym uczniowie mieli pozostać na parkiecie w bezruchu do utworu pt: „Black Beatles”.

„Kaszubi i słupski proces Jana Bauera w 1932 roku. Z dziejów polskiego ruchu narodowego na Pomorzu Zachodnim”

 

11 stycznia 2017 roku uczniowie klas humanistycznych I LO w Bytowie uczestniczyli w spotkaniu z wykładowcą Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wojciechem Skórą.

Czytaj dalej

Uczniowie LO poznali historię autora „Marsza Kaszubskiego” oraz powiedzenia „Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski”

30 listopada 2016 roku w I LO w Bytowie odbyło się spotkanie uczniów z wnuczką Hieronima Derdowskiego. Na początku szkolny chórek, w którego skład wchodzą uczniowie z klas IIe, IIb i Ib, zaśpiewał pieśń „Kaszubskie jeziora”. Pani Halina Orłowska – Szpitalny opowiadała o życiu i działalności poety i dziennikarza kaszubskiego, autora między innymi: „O Panu Czorlińścim co do Pucka po sece jechoł”. Przedstawiła także kilka jego wierszy i anegdot. Ponadto uczniowie zapoznali się z ekspozycją Muzeum w Wejherowie poświęconą Derdowskiemu. Na koniec odśpiewano „Marsz Kaszubski”. Prelekcja była bardzo udana. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania oraz zadawali własne. Było to jedno z ciekawszych wydarzeń, które w ostatnim czasie odbyło się w naszej szkole. 

Wycieczka wzdłuż granicy polsko – niemieckiej

04 listopada 2016 roku przedstawiciele I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Bytowie uczestniczyli w wycieczce wzdłuż granicy polsko -niemieckiej na Ziemi Bytowskiej. W wyjeździe brali udział także: Pan Leszek Waszkiewicz – Starosta Powiatu Bytowskiego, Pan Dariusz Glazik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Pan Edward Mazur – Dyrektor I LO w Bytowie oraz Małgorzata Ryś – Kiełtyka – nauczycielka historii. Funkcję przewodnika pełnił Pan Benedykt Reszka, urodzony w Borowym Młynie w 1935 roku, historyk, autor wielu książek, między innymi: „Czas zła”, „Ich losy”, „Ewangelicy na Gochach”.

W Wojsku przeszliśmy wzdłuż granicy polsko – niemieckiej, a także zaznaczyliśmy na mapce jej przebieg oraz następne punkty wycieczki.

W Upiłce, zwanej „Pomorskimi Studziankami”, wysłuchaliśmy wspomnień na temat jednej z największych bitew pancernych na ziemiach polskich na początku marca 1945 roku. Pomodliliśmy się za żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.

Następnie udaliśmy się do Nadleśnictwa Wieczywno, gdzie w 1788 roku powstała huta szkła, założona przez Czecha – Piwonka. Wokół tego zakładu szybko rozrosła się osada licząca 150 mieszkańców. W dużej mierze byli to fachowcy branży szklarskiej, których brak było wśród miejscowych Kaszubów. Przybywali oni całymi rodzinami, między innymi: Krugier, Jacob, Krause, Braune, Falck, Trapp. Huta dobrze prosperowała przez 70 lat, a jej wyroby jak: szkło okienne, butelki, wazony, kieliszki i szklanki sprzedawano po okolicznych wsiach i miasteczkach. Część towarów sprawiano tratwami rzeką Brdą. Pan Reszka opowiedział nam również historię życia ewangelików oraz pokazał pozostałości po ich cmentarzu.

Nad jeziorem Gwiazda, na wzgórzu z krzyżem poświęconym bohaterom „wojny palikowej”, dowiedzieliśmy się o uporze miejscowych Kaszubów w czasie wytyczania granicy w 1920 roku. Dzięki nim tereny na zachód od Borowego Młyna i Konarzyn przyłączono do Polski.

Pan Benedykt Reszka przedstawił także losy deportowanych Pomorzan, w tym mieszkańców Borowego Młyna, do zauralskich łagrów, a także klimat aresztowań i bestialstwo gwałtów czynionych przez żołnierzy Armii Czerwonej i funkcjonariuszy NKWD.

Wycieczka była bardzo udana. Uświadomiła nam, jak niewiele wiedzieliśmy o historii Małej Ojczyzny, skłoniła do refleksji oraz pokazała, w jaki sposób na przestrzeni czasów ewaluowało pojęcie patriotyzmu.

Bardzo serdecznie dziękujemy Starostwu Powiatowemu, dzięki któremu w ramach Konkursu „Nasz Patriotyzm” mieliśmy możliwość odkrycia śladów przeszłości na Ziemi Bytowskiej.