Humanistyczne


Wycieczka Szlakiem Patronów Szkoły

27 września 2017 r. uczniowie klas pierwszych wybrali się do Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie, gdzie w latach 1929-1932 działała polska szkoła. Kontynuując wieloletnią tradycję naszego liceum, wycieczka ta odbyła się w ramach przygotowań do Konkursu Wiedzy o Patronach Szkoły, którego pierwszy etap zbliża się do nas wielkimi krokami.

Placówka jest oddziałem Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie i otwarta została w 1979 r. O tym niezwykłym miejscu opowiadała pani Brygida Pakulnicka, która przybliżyła jego historię. Zobaczyć w niej można zrekonstruowaną salę lekcyjną oraz obszerną wystawę, poświęconą patriotycznej działalności mniejszości polskiej w Niemczech, jak i sylwetkom zasłużonych działaczy.

Bogata ekspozycja przy pomocy zgromadzonych w gablotach dokumentów oraz plansz poglądowych i fotografii przedstawia starania miejscowej ludności o przyłączenie Pogranicza i Kaszub do Polski, szkolnictwo polskie, jego formy organizacyjne i zakres oddziaływania oraz stosunek pruskich władz administracyjnych do przejawów odradzania się życia polskiego w rejonie Pogranicza i Kaszub.

By upamiętnić i wyrazić wdzięczność za bohaterską działalność na rzecz Polskości Ziemi Bytowskich, młodzież podczas swojego pobytu w tym miejscu wpisała się do pamiątkowej księgi gości oraz złożyła znicze z tarczą naszej szkoły na grobach Patronów w Płotowie i Ugoszczy.

Wycieczka była dla naszych uczniów z pewnością niezapomnianą i bardzo interesującą lekcją historii, która pomoże im się jeszcze lepiej przygotować do tegorocznego konkursu.

Rzeź wołyńska

W czwartek  9.03.2017 r. w naszym liceum w sali audytoryjnej  miał miejsce wykład dotyczący Rzezi wołyńskiej przeprowadzony przez pana Bartosza Januszewskiego. Jest to efekt współpracy naszej szkoły z Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Wykład miał na celu uzmysłowienie uczniom wagi tego wydarzenia i jego skali. Podczas spotkania obalono wiele stereotypów powszechnych w naszym społeczeństwie na temat tego mordu.

Uzupełnieniem do zajęć jest prezentowana na auli szkolnej wystawy o tej samej tematyce.

Klasa IIa w IPN w Gdańsku

3 marca 2017 roku uczniowie klasy II „a” wraz z Panem Dyrektorem Edwardem Mazurem i Panią Profesor Małgorzatą Ryś-Kiełtyką udali się do IPN-u w Gdańsku, gdzie odbyły się wykłady dotyczące wystąpień robotniczych na Wybrzeżu w czasie trwania tzw. socrealizmu.

W trakcie prelekcji omówiono przede wszystkim wydarzenia sierpniowe i grudniowe, przyczyny i skutki protestów robotniczych oraz liczbę ich ofiar. Pojawiły się też nowe dla niektórych uczniów pojęcia, takie jak „czarny czwartek” czy ZOMO.

Wyjazd do IPN-u był bardzo udany, a uczniowie zgodnie stwierdzili, że dzięki niemu uzupełnili wiedzę podręcznikową o interesujące szczegóły. Wszyscy wrócili z wycieczki zmęczeni, ale i usatysfakcjonowani, ponieważ tego typu zajęcia na pewno na dłużej pozostają w uczniowskiej pamięci.

Połowinki 2017

W sobotę czwartego lutego 2017 roku w naszym liceum odbyły się połowinki. Jest to cykliczna impreza, w czasie której młodzież z klas drugich celebruje półmetek swojej licealnej edukacji. Tegoroczne święto było jak co roku obchodzone hucznie – zabawa przy dobrej muzyce i zastawionych stołach trwała aż do 23:30 .

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z imprezy, o czym może między innymi świadczyć fakt, iż przez kilka godzin jej trwania parkiet był cały czas pełny. W dodatku Tomasz Szmidt który pełnił rolę DJa zorganizował wyzwanie” Mannequin challenge”, w którym uczniowie mieli pozostać na parkiecie w bezruchu do utworu pt: „Black Beatles”.

„Kaszubi i słupski proces Jana Bauera w 1932 roku. Z dziejów polskiego ruchu narodowego na Pomorzu Zachodnim”

 

11 stycznia 2017 roku uczniowie klas humanistycznych I LO w Bytowie uczestniczyli w spotkaniu z wykładowcą Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wojciechem Skórą.

Czytaj dalej

Uczniowie LO poznali historię autora „Marsza Kaszubskiego” oraz powiedzenia „Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski”

30 listopada 2016 roku w I LO w Bytowie odbyło się spotkanie uczniów z wnuczką Hieronima Derdowskiego. Na początku szkolny chórek, w którego skład wchodzą uczniowie z klas IIe, IIb i Ib, zaśpiewał pieśń „Kaszubskie jeziora”. Pani Halina Orłowska – Szpitalny opowiadała o życiu i działalności poety i dziennikarza kaszubskiego, autora między innymi: „O Panu Czorlińścim co do Pucka po sece jechoł”. Przedstawiła także kilka jego wierszy i anegdot. Ponadto uczniowie zapoznali się z ekspozycją Muzeum w Wejherowie poświęconą Derdowskiemu. Na koniec odśpiewano „Marsz Kaszubski”. Prelekcja była bardzo udana. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania oraz zadawali własne. Było to jedno z ciekawszych wydarzeń, które w ostatnim czasie odbyło się w naszej szkole. 

Wycieczka wzdłuż granicy polsko – niemieckiej

04 listopada 2016 roku przedstawiciele I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Bytowie uczestniczyli w wycieczce wzdłuż granicy polsko -niemieckiej na Ziemi Bytowskiej. W wyjeździe brali udział także: Pan Leszek Waszkiewicz – Starosta Powiatu Bytowskiego, Pan Dariusz Glazik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Pan Edward Mazur – Dyrektor I LO w Bytowie oraz Małgorzata Ryś – Kiełtyka – nauczycielka historii. Funkcję przewodnika pełnił Pan Benedykt Reszka, urodzony w Borowym Młynie w 1935 roku, historyk, autor wielu książek, między innymi: „Czas zła”, „Ich losy”, „Ewangelicy na Gochach”.

W Wojsku przeszliśmy wzdłuż granicy polsko – niemieckiej, a także zaznaczyliśmy na mapce jej przebieg oraz następne punkty wycieczki.

W Upiłce, zwanej „Pomorskimi Studziankami”, wysłuchaliśmy wspomnień na temat jednej z największych bitew pancernych na ziemiach polskich na początku marca 1945 roku. Pomodliliśmy się za żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.

Następnie udaliśmy się do Nadleśnictwa Wieczywno, gdzie w 1788 roku powstała huta szkła, założona przez Czecha – Piwonka. Wokół tego zakładu szybko rozrosła się osada licząca 150 mieszkańców. W dużej mierze byli to fachowcy branży szklarskiej, których brak było wśród miejscowych Kaszubów. Przybywali oni całymi rodzinami, między innymi: Krugier, Jacob, Krause, Braune, Falck, Trapp. Huta dobrze prosperowała przez 70 lat, a jej wyroby jak: szkło okienne, butelki, wazony, kieliszki i szklanki sprzedawano po okolicznych wsiach i miasteczkach. Część towarów sprawiano tratwami rzeką Brdą. Pan Reszka opowiedział nam również historię życia ewangelików oraz pokazał pozostałości po ich cmentarzu.

Nad jeziorem Gwiazda, na wzgórzu z krzyżem poświęconym bohaterom „wojny palikowej”, dowiedzieliśmy się o uporze miejscowych Kaszubów w czasie wytyczania granicy w 1920 roku. Dzięki nim tereny na zachód od Borowego Młyna i Konarzyn przyłączono do Polski.

Pan Benedykt Reszka przedstawił także losy deportowanych Pomorzan, w tym mieszkańców Borowego Młyna, do zauralskich łagrów, a także klimat aresztowań i bestialstwo gwałtów czynionych przez żołnierzy Armii Czerwonej i funkcjonariuszy NKWD.

Wycieczka była bardzo udana. Uświadomiła nam, jak niewiele wiedzieliśmy o historii Małej Ojczyzny, skłoniła do refleksji oraz pokazała, w jaki sposób na przestrzeni czasów ewaluowało pojęcie patriotyzmu.

Bardzo serdecznie dziękujemy Starostwu Powiatowemu, dzięki któremu w ramach Konkursu „Nasz Patriotyzm” mieliśmy możliwość odkrycia śladów przeszłości na Ziemi Bytowskiej.

Spotkanie w bytowskiej cerkwi p.w. św Jerzego

Dnia 21 października b.r. grupa uczniów wraz z panią profesor Małgorzata Ryś-Kiełtyką oraz panem dyrektorem Edwardem Mazurem wzięli udział w spotkaniu z Ks. Malinowskim w bytowskiej cerkwi grecko-katolickiej p.w. św Jerzego. Proboszcz opowiedział wizytatorom historię kościoła, wskazał podobieństwa i różnice między Kościołami, wyjaśnił zasady funkcjonowania Tej wspólnoty, opisał przebieg obrządków. Bardzo chętnie odpowiadał na pytania. Uczestnicy byli pod wrażeniem i z wielkim zainteresowaniem wsłuchiwali się w słowa Księdza. Z pewnością była to niezapomniana wizyta i nauka dla wszystkich tam obecnych.