Newsy


Who Killed Captain Alex?

#212COTTAGE’SCINEMACLUB

VJ Emmie: Tiger Mafia. The most deadliest gang in Uganda. They walk slow… ’cause they think slow. Slow, but sure. Mafioso…

Poster, Who Killed Captain Alex

home / anytime / read it / watch it / visit wakaliwood / comment here

cinema.lo.bytow.pl

VJ Emmie: Ugandan Bruce Lee.

VJ Emmie: We call him – Bruce U…

Pakiet Office 365 dla LO w Bytowie

Drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice,

Wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły są użytkownikami pakietu Office 365 dla edukacji. Oferuje on wiele darmowych narzędzi do pracy i komunikacji.

Za pomocą wiadomości w Librusie uczniowie każdej klasy oddzielnie otrzymają swoje indywidualne loginy (adresy) i hasła dostępu. Po zalogowaniu się można natychmiast użytkować platformę.

https://bit.ly/3aAXwkY

Próbna matura z CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna organizuje próbną maturę w dniach od 2 do 8 kwietnia. Więcej info na stronie:

https://liblink.pl/KcYDKsay4B

https://liblink.pl/vLzeF0PLaT

Informacja PKS Bytów o zakupie biletów

INFORMACJA

Spółki PKS Bytów S.A. sprawie zakupu biletów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na kwiecień 2020 r.

z Art. 5. 1.  ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z dnia 1 lutego 2018 r. poz. 295)

„Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.” – skorzystać z 49% ulgi w danym miesiącu można tylko i wyłącznie kupując imienny bilet miesięczny.

Jeżeli zajęcia w szkołach zostaną wznowione 14 kwietnia br. będzie można korzystać  z naszych usług kupując bilet miesięcznych z 49% ulgą lub dojeżdżać do szkoły kupując bilety jednorazowe zwykłe.

Każdy kto kupi bilet miesięczny wcześniej –  przed 14 kwietnia – a przerwa w działalności szkół zostanie przedłużona będzie miał prawo do jego zwrotu w kasie Spółki.

Zasady pracy zdalnej po 25.03.2020

Uczniowie, nauczyciele, rodzice!

Dziękuję Wam za dotychczasowe zaangażowanie, kreatywność, poświęcenie wyrozumiałość
i cierpliwość.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. o „czasowym ograniczonym funkcjonowaniu szkół” od 25. 03. 2020r. wchodzi obowiązek pracy zdalnej. W związku z tym ustalam jej zasady:

  1. Praca w czasie „zawieszenia zajęć dydaktycznych”, tj. od 12 do 24.03.2020 r., polegała na zasadzie dobrowolności udziału, dlatego proszę o zweryfikowanie stawianych wymagań, terminów oraz ustalonych ocen;
  2. Obowiązkiem ucznia jest regularne zapoznawanie się z wiadomościami w dzienniku elektronicznym oraz aktywny udział na platformach edukacyjnych, w szczególności  zapoznanie się z materiałami i wykonywanie ćwiczeni/zadań w wyznaczonym przez nauczycieli czasie i we wskazany sposób;
  3. Zajęcia lekcyjne online nauczyciela z oddziałem klasowym trwają od godziny 8.00 do 15.00, w uzasadnionych warunkach, za zgodą uczniów zajęcia mogą odbywać się w innym czasie;
  4. Podstawowym narzędziem pracy zdalnej jest platforma „Librus”. Jednak każdy z nauczycieli zobowiązany jest do dostosowania metod, form i narzędzi do swojego przedmiotu i możliwości;
  5. Szkolny pedagog, psycholog służą radą i pełnią dyżury dla uczniów i rodziców online w dotychczas ustalonych godzinach;

Pewnie praca w tym systemie dla wielu z nas nie jest satysfakcjonująca, ale nic na to nie poradzimy. Róbmy co w naszej mocy, zachowajmy względny spokój i życzmy sobie żebyśmy zdrowi w komplecie spotkali się w szkole.

Edward Mazur

Dla każdego coś…

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zgromadziło i przedstawia ogromną bazę zasobów edukacyjnych online. Znajdziecie je tu:

https://bit.ly/33CenRG

Gdyby komuś było mało, poniżej podaję dodatkowe źródeł informacji/wiedzy oraz narzędzi pracy zdalnej:

Życzę efektywnej pracy

rys1

Edward Mazur

Jak pracujemy zdalnie? – wytyczne

Uczniowie, Rodzice, nauczyciele!

Stan zagrożenia epidemiologicznego prawdopodobnie zostanie przedłużony i w efekcie zakaz prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych w budynku szkoły. Obecnie MEN modyfikuje zapis rozporządzenia o „zawieszeniu” zajęć.

W związku z tym oraz zobowiązany wytycznymi Ministra Edukacji i Wicestarosty Powiatu Bytowskiego zarządzam:

  1. Zdalną realizację programów nauczania według tygodniowego rozkładu zajęć na platformie „Librus” poprzez moduły „Zaplanuj lekcję” i „Zadania domowe” uzupełniać „realizację programu” (bez sprawdzania frekwencji), przesyłać polecenia, zadania, informacje, dokumenty, pliki… z jednoczesnym zbieraniem informacji zwrotnej o ich wykonaniu przez uczniów (można oceniać). Powyższe narzędzie pozwala na monitorowanie pracy,
  2. Szczególne i najszybsze działania obejmujące tegorocznych maturzystów oraz przedmioty na poziomie rozszerzonym,
  3. Proponowanie uczniom możliwie najlepszych źródeł wiedzy on-line,

Zarządzenie obowiązuje od 23.03.2020

Jednocześnie proszę Rodziców o zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla swoich dzieci, to znaczy stanowiska komputerowego (komputer, laptop, tablet…) i dostępu do Internetu przy zachowaniu higieny pracy i bezpieczeństwa korzystania z „sieci”.

Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość

Edward Mazur

rys2

Konsultacje psychologiczne on-line

Szanowni Państwo,
kierując się  wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w trosce o komfort i dobro społeczności naszej szkoły, zapraszam do konsultacji psychologicznych on-line.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Rodzice, Nauczyciele chcący skorzystać z konsultacji proszę, aby skorzystali z poniższej instrukcji:
Krok pierwszy: Zgłoszenie chęci odbycia konsultacji psychologicznej on-line przez komunikator szkolny w Librus – wiadomość kierujcie: Psycholog szkolny/ Agnieszka Szrejter-Łoś
Krok drugi: Ustalenie terminu – po zgłoszeniu chęci odbycia konsultacji psychologicznej otrzymacie odpowiedź z propozycją terminu.
Krok trzeci: Odbycie konsultacji w ustalonym terminie przez Skype.
Agnieszka Szrejter-Łoś