Niepodległa


Delegacja I LO w Bytowie na uroczystej sesji Rady Powiatu w Bytowie

W tym roku przeżywamy bardzo ważne wydarzenia: 100. rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę oraz 20. rocznicę przywrócenia w naszym państwie
trójstopniowego podziału na gminy, powiatu i województwa oraz ustalenia na każdym
szczeblu instytucji samorządu terytorialnego.
15 listopada 2018 r. odbyła się w Bytowie Uroczysta Sesja Rady Powiatu w Bytowie
poświęcona wyżej wymienionym zagadnieniom. Uczestniczyła w niej także delegacja naszej
szkoły.
Klaudia Ryś z klasy IIc ukazała „Polskie drogi do Niepodległości”. Małgorzata
Ryś-Kiełtyka przedstawiła zarys historii administracji samorządowej w Polsce. Magdalena
Tryba, Wiktoria Sikorska, Natalia Żmuda-Trzebiatowska z klasy IIa scharakteryzowały
samorząd terytorialny w Polsce po 1989 roku.

Finał Konkursu Wiedzy o Patronach Szkoły

Dnia 27 listopada 2018r. odbył się w naszej Szkole Finał Konkursu Wiedzy o Patronach Szkoły. Brali w nim udział uczniowie klas pierwszych. Ich zadaniem było przygotowanie wystawki i prezentacji na temat Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej( kl. Ia-Jan Styp-Rekowski, kl. Ib-Bernard Werra, kl. Ic-Antoni Szroeder, kl.Id-Bolesław Cysewski).

W skład Komisji Konkursowej wchodzili:

P.Maria Prondzińska – wnuczka Jana Styp-Rekowskiego,

P.Joanna Wnuk-Lipińska – wnuczka Bolesława Cysewskiego,

P.Dariusz Glazik- Naczelnik wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie,

P.Edward Mazur- Dyrektor I LO w Bytowie im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej,

Mateusz Jarzembiński- przedstawiciel klasy IId organizującej Finał Konkursu.

Trzeba przyznać, że wszystkie klasy stanęły na wysokości zadania, a prezentacje wywarły ogromne wrażenie na publiczności.

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy Ia.

Uczciliśmy 100.Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę

9 listopada 2018r. odbyła się w naszej Szkole Akademia z racji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na uroczystość przybył Pan Dariusz Glazik, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie.

Na początku przedstawiono wiersze Oktawiusza Labudy i Mateusza Jarzembińskiego, które biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie poetyckim organizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Następnie przedstawiono działania podejmowane w naszej Szkole w ramach obchodów Rocznicy (między innymi: Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej, Uzyskanie certyfikatu „Szkoła Młodych Patriotów”, Udział delegacji Szkoły w inscenizacji „Marszu na Bytów”, Wycieczka wzdłuż granicy polsko- niemieckiej na Ziemi Bytowskiej, „Majówka z Wybickim”). Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Dyrektor Szkoły wręczyli dyplomy Julii Kośli, Klaudii Wirkus i Jakubowi Prybie, którzy zajęli trzecie miejsce w Pomorskim Konkursie na prezentację multimedialną „Pomorskie drogi do Niepodległej”.

O 11. 11 odśpiewaliśmy Hymn Narodowy, a następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy IId i przedstawicieli klasy IIb pod opieką Pani Beaty Lipińskiej  i Małgorzaty Ryś-Kiełtyki. Akademię uświetniła Monika Miszk, laureatka Konkursu Pieśni Patriotycznej.

„POMORSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁEJ” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

III MIEJSCE UCZNIÓW I LO W BYTOWIE W KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „POMORSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁEJ” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

Organizatorem Konkursu był Zarząd Województwa Pomorskiego, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego. Jego przedmiotem było przygotowanie prezentacji przedstawiającej postać lokalnego, związanego z Pomorzem, bohatera zaangażowanego w działania prowadzące do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczniowie naszej Szkoły przygotowali pięć prezentacji multimedialnych. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się dwie  prezentacje: „Ksiądz Robert Pluta – Prądzyński – „Bóg rozumie tylko po polsku” przygotowana przez: Klaudię Wirkus (kl.IIIb), Julię Koślę (kl.IIId) i Jakuba Prybę (kl. IIId) oraz prezentacja opracowana  przez uczennice z klasy IIa: Wiktorię Lejk, Jagodę Trzewikowską i Magdalenę Trybę: „Antoni Szroeder – „Muszę umrzeć, bo jestem Polakiem”.

27 września 2018 r. w Bytowskim Centrum Kultury odbyła się Gala Powiatowa podsumowująca etap powiatowy Konkursu. Wzięli w niej udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ze Słupska i powiatów: słupskiego, bytowskiego i człuchowskiego.

Prezentacja przedstawiająca postać księdza Roberta Pluta – Prądzyńskiego zajęła trzecie miejsce.

 

„Pomorze na morze” – Wilki Morskie z LO w Bytowie

LO „SZKOŁĄ MŁODYCH PATRIOTÓW”

Bytowski ogólniak w wyniku realizacji szeregu działań związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę uzyskał tytuł „szkoły młodych patriotów”

Gratulujemy sukcesu uczestnikom i opiekunom projektu!

szkola_mlodych_patriotow

Mlodych_patriotow

Uczniowie klasy Ia w IPN w Gdańsku

W dniu 18.06.2018r. klasa IA wraz z panią Małgorzatą Ryś-Kiełtyką oraz panią Ireną Kuchtą, wyjechali na wycieczkę do Gdańska, a dokładnie do Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), gdzie mieli przyjemność uczestniczyć w wykładzie, który nosił tytuł „Od Niepodległości do Niepodległości Historia Polski 1918-1989” prowadzonego przez pana Bartosza Januszewskiego. Uczniowie z bardzo wielkim zapałem oraz zaciekawieniem słuchali wykładu m.in. o tym jakie nasz kraj napotkał problemy podczas odzyskiwania niepodległości, jak zmieniły się granice, rządy oraz samo życie w Polsce na przestrzeni owych lat. Atmosfera spotkania była bardzo przyjazna, uczniowie z chęcią odpowiadali na pytania zadawane przez prowadzącego.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”

32349285_626377497700391_6073781138973786112_nUczniowie I LO w Bytowie brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie. Konkurs został przeprowadzony przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie. Głównymi ideami konkursu było propagowanie polskich tradycji, obrzędów i zabytków jako wartości ponadnarodowych, a zarazem szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat pozycji Polski w Europie (zarówno w aspektach historycznych jak i również w tych współczesnych), oraz aktywizacja miłośników historii poprzez prezentowanie i honorowanie ich zmagań. W konkursie udział wzięło 8 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej. Uczestnicy zmagali się z testem z zakresu historii „Wojny polsko-bolszewickiej”. Test składał się z licznych szczegółowych pytań zamkniętych oraz z najbardziej punktowanego zadania otwartego, w którym uczniowie mieli za zadanie opisać jedno z najważniejszych wydarzeń z historii Polski. „Młodzi historycy” z I LO spisali się na medal! Paweł Mrozek-Gliszczyński z klasy Ia został laureatem Konkursu zajmując  trzecie miejsca w kraju, a bardzo dobre wyniki w konkursie otrzymał Michał Zmuda Trzebiatowski oraz Natan Wojtyła również z klasy Ia, natomiast wyróżnieniem może pochwalić się Aleksandra Chwarzyńska z klasy IIIa. I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej otrzymało dyplom uznania za bardzo dobre wyniki w owym konkursie. Szkolnym opiekunem konkursu była pani Małgorzata Ryś-Kiełtyka.