Niepodległa


Uczniowie klasy Ia w IPN w Gdańsku

W dniu 18.06.2018r. klasa IA wraz z panią Małgorzatą Ryś-Kiełtyką oraz panią Ireną Kuchtą, wyjechali na wycieczkę do Gdańska, a dokładnie do Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), gdzie mieli przyjemność uczestniczyć w wykładzie, który nosił tytuł „Od Niepodległości do Niepodległości Historia Polski 1918-1989” prowadzonego przez pana Bartosza Januszewskiego. Uczniowie z bardzo wielkim zapałem oraz zaciekawieniem słuchali wykładu m.in. o tym jakie nasz kraj napotkał problemy podczas odzyskiwania niepodległości, jak zmieniły się granice, rządy oraz samo życie w Polsce na przestrzeni owych lat. Atmosfera spotkania była bardzo przyjazna, uczniowie z chęcią odpowiadali na pytania zadawane przez prowadzącego.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”

32349285_626377497700391_6073781138973786112_nUczniowie I LO w Bytowie brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie. Konkurs został przeprowadzony przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie. Głównymi ideami konkursu było propagowanie polskich tradycji, obrzędów i zabytków jako wartości ponadnarodowych, a zarazem szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat pozycji Polski w Europie (zarówno w aspektach historycznych jak i również w tych współczesnych), oraz aktywizacja miłośników historii poprzez prezentowanie i honorowanie ich zmagań. W konkursie udział wzięło 8 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej. Uczestnicy zmagali się z testem z zakresu historii „Wojny polsko-bolszewickiej”. Test składał się z licznych szczegółowych pytań zamkniętych oraz z najbardziej punktowanego zadania otwartego, w którym uczniowie mieli za zadanie opisać jedno z najważniejszych wydarzeń z historii Polski. „Młodzi historycy” z I LO spisali się na medal! Paweł Mrozek-Gliszczyński z klasy Ia został laureatem Konkursu zajmując  trzecie miejsca w kraju, a bardzo dobre wyniki w konkursie otrzymał Michał Zmuda Trzebiatowski oraz Natan Wojtyła również z klasy Ia, natomiast wyróżnieniem może pochwalić się Aleksandra Chwarzyńska z klasy IIIa. I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej otrzymało dyplom uznania za bardzo dobre wyniki w owym konkursie. Szkolnym opiekunem konkursu była pani Małgorzata Ryś-Kiełtyka.

WYCIECZKA WZDŁUŻ GRANICY POLSKO – NIEMIECKIEJ NA ZIEMI BYTOWSKIEJ

30 maja 2018 roku uczniowie I LO w Bytowie oraz uczniowie SP nr 1 w Bytowie
wyruszyli wraz z opiekunami: Panią Haliną Bogusławską, Barbarą Borzyszkowską i Małgorzatą
Ryś – Kiełtyką na wycieczkę. Każdy uczestnik wycieczki dostał mapę na której zaznaczał
ważne miejsca znajdujące się na granicy polsko – niemieckiej na Ziemi Bytowskiej w
dwudziestoleciu międzywojennym. Pierwszym punktem wyprawy była miejscowość Wojsk,
gdzie przeszliśmy wzdłuż dawnej granicy. Naszym przewodnikiem był Pan Benedykt Reszka,
który wskazywał nam ważne miejsca oraz bardzo ciekawie opowiadał o historii naszej "Małej
Ojczyzny". Na cmentarzu w Upiłce wysłuchaliśmy relacji na temat walk prowadzonych w tym
rejonie podczas II Wojny Światowej. W Borowym Młynie zatrzymaliśmy się przy pomniku
upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej. Kolejnym miejscem było Nadleśnictwo
Wieczywno, na terenie którego niegdyś mieściła się huta szkła. Pan Reszka opowiedział nam
również historię osiedlania się i życia na tym obszarze mniejszości ewangelickiej oraz
pokazał pozostałości po ich cmentarzu. Następnie udaliśmy się nad Jezioro Gwiazda, gdzie
mieści się pomnik oraz tablice upamiętniające wojnę palikową. Kolejnym punktem naszej
wycieczki było Brzozowo ( gdzie znajduje się kamień z XVIII w.) i Brzeźno Szlacheckie ( gdzie
podziwialiśmy piękny kościół). W miejscowości Łąkie złożyliśmy kwiaty przy pomniku
upamiętniającym ofiary I i II Wojny Światowej. Wysłuchaliśmy relacji świadka dawnych
wydarzeń, który także pokazał nam jak przebiegała granica w tym rejonie. W Borzyszkowach
złożyliśmy znicz na grobie Józefa Gierszewskiego, komendanta Gryfa Pomorskiego.
Wycieczka była bardzo udana. Uświadomiła nam, jak niewiele wiedzieliśmy o historii regionu
oraz skłoniła do refleksji.
Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Bytowie dzięki któremu w ramach Konkursu "Nasz
Patriotyzm" mieliśmy możliwość odkrycia śladów przeszłości na Ziemi Bytowskiej.

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

 

17. kwietnia 2018r. w sali audytoryjnej I Liceum  Ogólnokształcącego w Bytowie odbył się konkurs obejmujący dwie kategorie: recytację utworu poetyckiego i wykonanie pieśni  patriotycznej. Zjawiskiem bardzo pozytywnym jest fakt, że spotkał  się on z tak ogromnym zainteresowaniem.

Występy oceniało  jury w składzie:  p. Alicja Zwolska, p. Małgorzata Ryś-Kiełtyka, p. Beata Lipińska, p. Joanna Pilipczuk oraz p. Andrzej Waszkiewicz – literat, niezwykle aktywny działacz Klubu Literackiego „Wers”.  Niestety zaproszony przez organizatorów  p. Wacław Pomorski – literat odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu  Odrodzenia Polski za zasługi  w dokumentowaniu i popularyzowaniu historii Polski  – nie mógł przybyć ze względu na stan zdrowia. Konferansjerką zajął się uczeń klasy III e – Michał Łeńko. W przesłuchaniach uczestniczył również Dyrektor I LO w Bytowie –p. Edward Mazur.

Czytaj dalej

SZKOŁY POLSKIE NA ZIEMI BYTOWSKIEJ W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM

Dnia 25.05.2018r. w naszej szkolnej sali audytoryjnej mieliśmy przyjemność gościć dwie grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 5 w Bytowie oraz z Gimnazjum nr 2 w Bytowie. Celem tych wizyt było poznanie działalności szkół polskich na Ziemi Bytowskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Dla każdego z uczestników czekały plakaty wykonane przez uczniów naszego liceum. Spotkania przygotowała jak i również w bardzo poruszający sposób przeprowadziła pani Małgorzata Ryś – Kiełtyka. W trakcie obydwóch spotkań głos zabrał komendant  Policji Powiatowej  w Bytowie Andrzej Borzyszkowski, który opowiedział o swoim dziadku Bernardzie Werrze,  jednym z bojowników o wolność i polskość Ziemi Bytowskiej. Atmosfera spotkań była bardzo miła i sympatyczna. Na koniec uczestnicy musieli rozwiązać ciekawą krzyżówkę na temat szkół polskich na Ziemi Bytowskiej.

UCZNIOWIE I LO W INSCENIZACJI MARSZU NA BYTÓW

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości to idealna okazja, by przypomnieć o wydarzeniach lokalnych z 16-go maja 1920 roku. Pracownicy Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie postanowili upamiętnić tę datę organizując inscenizację Marszu na Bytów.

W Marszu brali udział mieszkańcy Bytowa, uczniowie z różnych szkół, w tym również przedstawiciele naszego liceum: klasa II C wraz z Panią profesor Małgorzatą Ryś oraz Panem profesorem Danielem Chałupą. Zainteresowani zebrali się na parkingu przy ulicy Wolności w Bytowie. Następnie zgromadzeni przeszli ulicami Wolności i 1-go Maja pod dawną siedzibę starosty (Przedszkole nr 1). Tam został odczytany manifest Kaszubów walczących o wolność i polskość Ziemi  Bytowskiej oraz odśpiewana została pieśń patriotyczna pt. „Rota”. Wielu uczestników marszu niosło flagi  Polski.  Cały marsz odbył się w uroczystej, podniosłej atmosferze. Nasi przedstawiciele mieli również przyczepione na lewym ramieniu tarcze liceum, dzięki czemu odróżniali się od pozostałych uczestników imprezy.

Po zakończeniu uroczystości młodzież jednogłośnie stwierdziła, że było to interesujące wydarzenie, ale i pouczająca lekcja historii. Poniżej zostały przedstawione zdjęcia z tego wystąpienia.

„Majówka z Wybickim”

19 maja 2018r. odbył się konkurs pt. „Majówka z Józefem Wybickim” organizowany m.in. przez Starostę Kościerskiego, Starostę  Kartuskiego, Kuratora Muzeum Hymnu Narodowego, Dwór Rodziny Wybickich w Sikorzynie. Przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie uczniom sylwetki twórcy hymnu narodowego oraz genezy i historii samego utworu. Konkurs okazał się nietypowy. Zadaniem uczestników było pokonanie trasy, podczas której musieli wykazać się wszechstronną wiedzą. Trzy uczennice z naszego Liceum zdecydowały się wziąć udział w rajdzie. Maria Krefft, Aleksandra Mielewczyk i Julia Las pod czujnym okiem pani profesor Małgorzaty Ryś-Kiełtyki, pokonując 15 km na trasie Sikorzyno-Będomin i wykonując zadania, finalnie zajęły 4. miejsce w kat. szkół ponadgimnazjalnych. Sobota z Józefem Wybickim okazała się dniem pełnym wrażeń i niezapomnianą przygodą.