Osiągnięcia


Kto wykonał najlepsze projekty okładek?

Po raz czwarty uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego regionu brali udział  w Powiatowym Konkursie na Projekt Okładki Książki zorganizowanym przez  bibliotekę I LO w Bytowie i Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe. Na naszą propozycję odpowiedziało 36 uczniów z dziesięciu szkół. Ostatnio przeczytanymi książkami pochwalili się uczniowie z Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Bytowie, Gimnazjum w Łubnie, w Studzienicach oraz Gimnazjum w Tuchomiu a także młodzież z ZSE-U, ZSP, LO Mistrzostwa Sportowego, I LO w Bytowie oraz I LO w Miastku. Komisja Konkursowa w składzie: Grażyna Kikcio– przewodnicząca, Małgorzata Osowska, Krystyna Szanowska i Alicja Zwolska przyznała w kategorii „szkoły gimnazjalne” trzy nagrody i dwa wyróżnienia oraz w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” trzy nagrody i trzy wyróżnienia.

Uroczyste podsumowanie Konkursu miało miejsce 8.12.2016 r. w sali audytoryjnej. Laureaci  otrzymali nagrody i dyplomy z rąk naszego Dyrektora, p. Edwarda Mazura. Każdy uczestnik konkursowych zmagań otrzymał dyplom i drobny upominek. Uroczystość uświetnił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów z klas: Ib, IIc, IIa, IIe, IIIb i IIIc pod hasłem H. Sienkiewicz – patron 2016 roku.

Laureaci Konkursu:

gimnazja

  1. miejsce – Agnieszka Pałubicka / Gimnazjum nr 1 w Bytowie
  2. miejsce – Manuela Fronda / Gimnazjum w Tuchomiu
  3. miejsce – Hanna Kapiszka / Gimnazjum w Łubnie

wyróżnienie – Julia Jaworska / Gimnazjum nr 1 w Bytowie

wyróżnienie – Magdalena Pilarczyk / Gimnazjum nr 2 w Bytowie

szkoły ponadgimnazjalne

  1. miejsce – Małgorzata Bruska / ZSE-U w Bytowie
  2. miejsce – Alicja Młyńska / I LO w Bytowie
  3. miejsce – Alicja Kajetowska / I LO w Bytowie

wyróżnienie – Michalina Pruszak – I LO w Miastku

wyróżnienie – Martyna Tkacz – I LO w Bytowie

wyróżnienie – Przemysław Hetmański – I LO w Bytowie

Laureatom Konkursu gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom.

Konkurs odbył się w ramach realizacji zadania publicznego przy wsparciu Starostwa Powiatowego i Burmistrza Bytowa.

Serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe kierujemy do  Starostwa Powiatowego i Burmistrza  Bytowa, natomiast za przekazane nagrody rzeczowe dziękujemy firmie  Power Gift  z Bytowa oraz Bibliotece Pedagogicznej.

Mistrz Języka Angielskiego Powiatu Bytowskiego

Dnia 30 listopada uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego walczyli o miano Mistrza Języka Angielskiego Powiatu Bytowskiego. Do finału konkursu zakwalifikowało się trzech uczestników z każdej z następujących szkół: ZSOiT w Miastku, ZSO w Bytowie oraz ZSEU w Bytowie. Naszą szkołę reprezentowali: Paulina Kuryś (IIIa), Wiktoria Orlancka (IIIb) oraz Tomasz Czajkowski (IIIa).

Tytuł Mistrza zdobyła Wiktoria Orlancka,  Paulina Kuryś zajęła II miejsce, natomiast Tomek Czajkowski uzyskał IV wynik w powiecie.

Była to już siódma edycja konkursu, którego celem jest podnoszenie poziomu języka angielskiego w regionie oraz motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu języka angielskiego. Organizatorem konkursu było Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych które otrzymały dofinansowanie ze Starostwa Bytowskiego w ramach realizacji zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego.