Rekrutacja


Lista podręczników

Do pobrania lista_podręczników (*.pdf)

Informacja o terminach spotkań integracyjnych

TERMINY SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH

w budynku ZSO w Bytowie ( ul. Gdańska 57 )

31.08.2017r

godz. 900   –   klasa Ia (z rozszerzeniem j. polskiego, historii, j. angielskiego)

godz. 1100 –   klasa Ib (z rozszerzeniem biologii, chemii, j.angielskiego)

1.09.2017r

godz. 900   –   klasa Ic (z rozszerzeniem matematyki, geografii, j. angielskiego)

godz. 1100   –       klasa Id (z rozszerzeniem matematyki, fizyki, chemii)

Komunikat w sprawie miejsc wolnych i podań o przeniesienie

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna I Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie informuje, że:

w klasie polonistyczno – historycznej z j. angielskim są 3 wolne miejsca,

w klasie biologiczno-chemicznej z językiem angielskim są 4 wolne miejsca,

w klasie matematyczno – geograficznej z j. angielskim jest 1 wolne miejsce,

w klasie matematyczno – fizyczno – chemicznej są 4 wolne miejsca.

 

Osoby, które chciałyby się uczyć w tych klasach mogą składać podania do komisji rekrutacyjnej

I LO w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

w dniach: 14.07 (godz.10.00-15.00), 17.07 (godz.9.00-15.00), 18.07 (godz.9.00-15.00).

Wzory druków podań można pobrać w komisji rekrutacyjnej I LO.

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji

OGŁOSZENIE

Kandydaci, którzy chcą zostać przyjęci do szkoły muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 10 lipca od godziny 12.00 do 13 lipca do godziny 15.00.

Oryginały dokumentów należy składać w komisjach szkół, do których uczeń został przyjęty jako kandydat – w Powiatowym Centrum Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie (ul. Sikorskiego)

Ogłoszenie list przyjętych 14 lipca do godz. 12.00

Prosimy kandydatów o uzupełnienie dokumentacji. Dokumentacja powinna zawierać: oryginał świadectwa ukończenia szkoły, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, kartę zdrowia oraz zdjęcie.

Dokumenty związane z rekrutacją do I LO w Bytowie

 

Uruchom poniższy adres aby zapoznać się z ofertą I LO w Bytowie:

Regulamin Szkolnej Komisji 2017-2018

HARMONOGRAM PRAC POWIATOWEGO CENTRUM REKRUTACJI

podanie 2017 (2)

Ogólniak pełen pasji

Dzień Hobby
W tym roku pierwszy dzień wiosny połączyliśmy z Dniem Hobby, bo właśnie wiosną budzi się w ludziach chęć działania i podjęcia nowych wyzwań.
W ciągu pierwszej godziny naszą uwagę pochłonęły wystawki przygotowane przez uczniów. Ile ludzi tyle pasji, oznacza to, że wystawy były o różnorodnej tematyce, a zobaczyć można było mnóstwo rzeczy,  zaczynając od wyhaftowanych obrazów a kończąc na militariach. Nęciły zmysły stoiska z wypiekami. Patrząc na tłumy przy dziale słodkości można wywnioskować, że jedni z pasją wypiekali, by inni z pasją zajadali.

Podejrzyjcie co się działo.

Czytaj dalej

Zabezpieczony: Ostateczna lista osób przyjętych do klasy 1

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Lista podręczników do klasy 1

W załączniku zamieszczona jest lista podręczników dla pierwszoklasistów. W uwagach zamieszczono informacje dla jakich profili jakie podręczniki.

lista_podrecznikow do klasy 1

(dla przypomnienia

kl A – j.polski, historia i WOS/j.angielski

kl B – biologia, chemia i matematyka/j.angielski

kl C – matematyka, geografia i WOS/j.angielski

kl D – matematyka, fizyka i chemia/informatyka)