Rekrutacja


WYNIKI REKRUTACJI NA DZIEŃ 19.08.2020r

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

listy przyjętychych 19 sierpień 2020

listy nieprzyjętych 19 sierpień 2020

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna I Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie informuje, że:

w klasie polonistyczno – historycznej z j. angielskim są 3 wolne miejsca,

w klasie biologiczno-chemicznej z j.angielskim są 2 wolne miejsca,

w klasie matematyczno – geograficzno z j. angielskim są 1 wolne miejsce,

w klasie matematyczno – fizyczno – chemicznej są 2 wolne miejsca,

Osoby, które chciałyby się uczyć w tych klasach mogą składać podania do Dyrektora Szkoły I LO
w Bytowie do piątku 21.08.2020 r. do godz. 14:00

w poniedziałek 24.08.2020 r. o godz. 12:00  zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły ostateczne listy klas.

WYNIKI REKRUTACJI NA DZIEŃ 12.08.2020r

Aby sprawdzić wyniki rekrutacji na dzień 12 sierpnia 2020r wejdź na poniższy link:

http://wyniki.rekrutacjapowiatowa.pl/

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

listy zakwalifikowanych 12 sierpień 2020

lista-niezakwalifikowanych-12-sierpień-2020

wywieszane będą również w szkołach o godz. 10.00

Przypominamy, że od 13 sierpnia 2020r do 18 sierpnia 2020r do godz.14.00 należy dostarczyć oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu do szkoły do której zakwalifikował się uczeń celem potwierdzenia woli podjęcia nauki.

„Nowy” harmonogram procesu rekrutacji w naszym powiecie

W oparciu o zaktualizowany przez MEN harmonogram procedury rekrutacyjnej do szkół ponadpodstawowych, podajemy obowiązujący w naszym powiecie:

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH W POWIECIE BYTOWSKIM
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Do 10 lipca 2020 r. (piątek) – przyjmowanie dokumentów przez sekretariaty szkół ponadpodstawowych wskazanych w pozycji pierwszej na podaniu (podanie o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej). Dokumenty można złożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak również zeskanowane i podpisane przesłać na skrzynkę e-mail danej szkoły. Podanie nie musi zostać opatrzone pieczęcią szkoły, do której uczęszcza obecnie uczeń. Wystarczy jedynie wpisanie nazwy danej szkoły podstawowej.

2. Od 31 lipca (piątek) do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) do godz. 15.00 – przyjmowanie kopii lub oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty (wskazane jest dostarczanie oryginałów dokumentów) w sekretariatach szkół wskazanych w pierwszym wyborze (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej).

3. 12 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – ogłoszenie na stronach internetowych szkół list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.

4. Od 13 sierpnia (czwartek) do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) – przyjmowanie w sekretariacie szkoły ponadpodstawowej, do której zakwalifikował się uczeń, potwierdzeń woli podjęcia nauki w postaci oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

5. 19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – ogłoszenie na stronach internetowych szkół list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

6. 19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – publikacja na stronach internetowych szkół informacji o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach szkolnych.

7. Od 19 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00- decyzja dyrektora szkoły o przyjęciu lub nieprzyjęciu, na wolne miejsce, ucznia do szkoły.

NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ

HARMONOGRAM

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowuje harmonogram

Ósmoklasiści!

Czekamy na zmodyfikowany przez MEN harmonogram tegorocznej procedury rekrutacyjnej. W związku z tym przedstawiony wcześniej terminarz traci ważność. Prosimy o cierpliwość. W momencie opublikowania formalnego dokumentu niezbędne informacje podamy do wiadomości.

Projekt MEN harmonogramu:

projekt_harmonogramu_rekrutacji_na_r_sz_2020-2021_konsultacje

headhunt

Rekrutacja 2020/2021

Tutaj możesz znaleźć podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do I LO w Bytowie.

inf.-o-planowanych-kierunkach-ksztacenia-na-rok-szkolny-2020-2021

podanie-do-szkoły

oferta-edukacyjna-na-rok-szk.-2020-2021

Regulamin Szkolnej Komisji 2020-2021

Terminy spotkań integracyjnych

Zgodnie z tradycją przyszli pierwszoklasiści będą mieli okazję przed rozpoczęciem roku szkolnego spotkać się we własnych grupach wraz z wychowawcą oraz zapoznać się z topografią szkoły. Poniżej zamieszczamy terminy tych zajęć.

DO ZOBACZENIA!

TERMINY SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH

TERMINY-SPOTKAŃ-INTEGRACYJNYCH