Rekrutacja


Ogłoszenia dotyczące rekrutacji

Kandydaci, którzy chcą zostać przyjęci do szkoły muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 7 lipca do godziny 15.00.

Oryginały dokumentów należy składać w komisjach szkół, do których uczeń został przyjęty jako kandydat – w Powiatowym Centrum Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie (ul. Sikorskiego)

Ogłoszenie list przyjętych 8 lipca do godz. 12.00

Prosimy kandydatów o uzupełnienie dokumentacji. Dokumentacja powinna zawierać: oryginał świadectwa ukończenia szkoły, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, kartę zdrowia oraz zdjęcie.

Kandydaci przyjęci do klasy z rozszerzeniem biologii, chemii proszeni są o złożenie deklaracji wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego.

Do wyboru jest język angielski lub matematyka.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się do komisji rekrutacyjnej LO w celu pobrania deklaracji.

Wyniki rekrutacji na dzień 01.07.2016r

Kandydaci zakwalifikowani do klas pierwszych

kl 1A j.polski-historia-j.angielski pol-hist

kl 1B biologia-chemia-j.angielski biol-chem

kl 1C matematyka-geografia-j.angielski mat-geo

kl 1D matematyka-fizyka-informatyka mat-fiz

Rekrutacja 2016

Poniżej podajemy linki do najważniejszych informacji dotyczących rekrutacji w 2016 roku:

  1. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016-2017 (prezentacja)
  2. Oferta edukacyjna (dokument)
  3. Droga ucznia do szkoły (prezentacja)
  4. Podanie 2016 (dokument)
  5. Harmonogram prac Powiatowego Centrum Rekrutacji
  6. Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 2015-2016

Wspólnie odnieśliśmy sukces

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” jak co roku ogłosiła ranking szkół, uwzględniając wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i podstawowym oraz osiągnięcia w ramach olimpiad przedmiotowych. Nasza szkoła została sklasyfikowana na 28 miejscu w województwie pomorskim (na ok. 280 liceów ogólnokształcących) i na 487 miejscu w kraj. W związku z tym przysługuje nam tytuł „Brązowej Szkoły 2016”

Layout 1

Warsztaty dla uczniów gimnazjum- kolejne

W związku z dużym zainteresowaniem „powarsztatowym” kolejnymi warsztatami dla uczniów gimnazjum informuję, że istnieją plany organizacji 2-dniowych zajęć (po 8 godzin doświadczeń dziennie)- jeśli będą chętni- mogą być z całego powiatu. Koszt prowadzenia zajęć przez pracowników Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia wynosi 150zł( za cały kurs). Być może uda się uzyskać jakieś dofinansowanie- ale będzie wiadomo pod koniec stycznia. Chętni uczniowie z gimnazjum mogą się zgłaszać na adres: js_szmurlo1@o2.pl
Aktualnie trwa ustalanie terminu :)

Ogłoszenie – wolne miejsca

KOMUNIKAT_wolne_miejsca z 7 lipca