Rekrutacja


Lista podręczników

Do pobrania lista_podręczników (*.pdf)

Ogólniak pełen pasji

Dzień Hobby
W tym roku pierwszy dzień wiosny połączyliśmy z Dniem Hobby, bo właśnie wiosną budzi się w ludziach chęć działania i podjęcia nowych wyzwań.
W ciągu pierwszej godziny naszą uwagę pochłonęły wystawki przygotowane przez uczniów. Ile ludzi tyle pasji, oznacza to, że wystawy były o różnorodnej tematyce, a zobaczyć można było mnóstwo rzeczy,  zaczynając od wyhaftowanych obrazów a kończąc na militariach. Nęciły zmysły stoiska z wypiekami. Patrząc na tłumy przy dziale słodkości można wywnioskować, że jedni z pasją wypiekali, by inni z pasją zajadali.

Podejrzyjcie co się działo.

Czytaj dalej

Zabezpieczony: Ostateczna lista osób przyjętych do klasy 1

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Lista podręczników do klasy 1

W załączniku zamieszczona jest lista podręczników dla pierwszoklasistów. W uwagach zamieszczono informacje dla jakich profili jakie podręczniki.

lista_podrecznikow do klasy 1

(dla przypomnienia

kl A – j.polski, historia i WOS/j.angielski

kl B – biologia, chemia i matematyka/j.angielski

kl C – matematyka, geografia i WOS/j.angielski

kl D – matematyka, fizyka i chemia/informatyka)

Wyniki rekrutacji po odwołaniach

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna rozpatrzyła podania odwołań.

Wynikiem prac komisji jest lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

do klasy z rozszerzeniem: j.polski, historia i j.angielski

 1. Sobisz Agata

do klasy z rozszerzeniem: biologia, chemia i j.angielski/matematyka

 1. Rzepka Mikołaj
 2. Kreft Weronika
 3. Góra Olga
 4. Reclaw Mateusz
 5. Kryzel Daniel
 6. Kołodziej Aleksandra
 7. Malek Podjaski Paweł
 8. Młyńska Alicja

do klasy z rozszerzeniem: matematyka, geografia i j.angielski

 1. Wica Zuzanna
 2. Suszko Bartosz

do klasy z rozszerzeniem: matematyka, fizyka i informatyka/chemia

 1. Żmuda-Trzebiatowski Szymon
 2. Kośla Julia
 3. Styp Rekowski Antoni
 4. Gacek Kacper
 5. Data Dominik
 6. Ryngwelski Michał

Ostateczna lista kandydatów przyjętych do I LO w Bytowie zostanie ogłoszona 27 lipca 2016r.

Osoby znajdujące się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia proszone są o uzupełnienie dokumentacji (dokumenty osób które wcześniej zostały przyjęte do innej szkoły w Bytowie informujemy, że dokumenty zostały przekazane z tych szkół do naszej placówki).

Osoby które zakwalifikowano do klasy biol-chem proszone są o złożenie deklaracji wyboru 3 przedmiotu (j.angielski lub matematyka} w sekretariacie I LO na ulicy Gdańskiej.

Zabezpieczony: Wyniki rekrutacji na dzień 8 lipiec 2016r

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Ogłoszenia dotyczące rekrutacji

Kandydaci, którzy chcą zostać przyjęci do szkoły muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 7 lipca do godziny 15.00.

Oryginały dokumentów należy składać w komisjach szkół, do których uczeń został przyjęty jako kandydat – w Powiatowym Centrum Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie (ul. Sikorskiego)

Ogłoszenie list przyjętych 8 lipca do godz. 12.00

Prosimy kandydatów o uzupełnienie dokumentacji. Dokumentacja powinna zawierać: oryginał świadectwa ukończenia szkoły, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, kartę zdrowia oraz zdjęcie.

Kandydaci przyjęci do klasy z rozszerzeniem biologii, chemii proszeni są o złożenie deklaracji wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego.

Do wyboru jest język angielski lub matematyka.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się do komisji rekrutacyjnej LO w celu pobrania deklaracji.