Dzień Pamięci Ofiar Katynia

13  KWIETNIA  2011  ROKU

 I LO w Bytowie nosi imię Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej. Pamiętamy o nich. Wypracowaliśmy ciekawy sposób poznawania ich dziejów przez uczniów. W listopadzie uczniowie klas pierwszych uczestniczą w Konkursie Wiedzy o Patronach Szkoły.

Od zeszłego roku nasza szkoła w szczególny sposób pamięta o Ofiarach Katynia. W roku siedemdziesiątej rocznicy Zbrodni Katyńskiej realizowaliśmy Program Edukacyjny „Katyń…ocalić od zapomnienia”. Zastanawiałam się w jaki sposób zapoznać uczniów klas pierwszych z ideą Dębów Pamięci. Zdecydowałam, że 13 kwietnia, w Dzień Pamięci Ofiar Katynia, odbędzie się  uroczysta lekcja historii.

W marcu podjęliśmy przygotowania. Każda klasa miała do wykonania dwa zadania. Pierwsze polegało na wykonaniu wystawki dotyczącej Katynia, drugie na przygotowaniu prezentacji na wylosowany temat. Przydzielając te zadania zależało mi na zaangażowaniu całych klas w ich wykonanie.

13 kwietnia bieżącego roku odbyła się lekcja na temat: Dzień Pamięci Ofiar Katynia. Uczniowie dobrze się do niej przygotowali: wykonali wystawki oraz przedstawili prezentacje na następujące  tematy: agresja radziecka na Polskę 17 września 1939 roku ,obozy polskich jeńców w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz wspomnienia jeńców.

Poszczególne zadania były oceniane przez Komisję, w skład której wchodziły osoby zaangażowane w przygotowanie zeszłorocznej uroczystości. Szczególnie zwracano uwagę na poprawność merytoryczną i oryginalność przedstawienia zagadnienia. Pracę uczniów oceniano w dwóch kategoriach: indywidualnej i klasowej.

Jestem bardzo zadowolona z zaangażowania uczniów zarówno w przygotowanie prezentacji i wystawki, jak również podczas spotkania. W celu sprawdzenia wiedzy pod koniec spotkania każda klasa odpowiadała na wylosowane pytanie. Odpowiedzi były wyczerpujące.

Zwycięska klasa ma przywilej zorganizowania Dnia Pamięci Ofiar Katynia 13 kwietnia 2012 roku.Przedstawiciele klas trzecich podzielili się z młodszymi koleżankami i kolegami wspomnieniami z zeszłorocznej uroczystości.

Na koniec spotkania delegacje klas złożyły znicze i kwiaty przy Dębach Pamięci na skwerze przy szkole.

Uważam, że cele lekcji zostały zrealizowane: zadumaliśmy się nad Dramatem Katynia, uczciliśmy ofiary Katynia, uczniowie klas pierwszych poznali ideę Programu „Katyń…ocalić od zapomnienia”.

Aby poznać opinię uczniów na temat naszych obchodów przeprowadziłam ankietę.

dr Małgorzata Ryś