Rekrutacja 2022

Rekrutacja 2022

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w powiecie bytowskim na rok szkolny 2022/2023

 1. Do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) - przyjmowanie podania wraz z dokumentami
  (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) przez sekretariaty szkół ponadpodstawowych wskazanych w pozycji pierwszej na podaniu (podanie
  o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej). Dokumenty można złożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak również zeskanowane i podpisane przesłać na skrzynkę e-mail danej szkoły. Podanie nie musi zostać opatrzone pieczęcią szkoły, do której uczęszcza obecnie uczeń. Wystarczy jedynie wpisanie nazwy danej szkoły podstawowej.
 2. Od 24 czerwca (piątek) do 13 lipca 2022 r. (środa) do godz. 15.00 – przyjmowanie kopii lub oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty (wskazane jest dostarczanie oryginałów dokumentów) w sekretariatach szkół wskazanych w pierwszym wyborze (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej).
 3. 21 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 – ogłoszenie na tablicach ogłoszeń lub stronach internetowych szkół list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.
 4. Od 22 lipca (piątek) do 28 lipca 2022 r. (czwartek) - przyjmowanie w sekretariacie szkoły ponadpodstawowej, do której zakwalifikował się uczeń,  potwierdzeń  woli podjęcia nauki w postaci oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły   podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 5. 29 lipca 2022r. (piątek) o godz. 10.00 - ogłoszenie na tablicach ogłoszeń lub stronach internetowych szkół list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół. 29 lipca 2022 r. (piątek) - publikacja na stronach internetowych szkół informacji o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach szkolnych.
 6. Od 29 lipca do 4 sierpnia 2022r. przyjmowanie przez szkoły, które dysponują wolnymi miejscami dokumentów  uczniów nieprzyjętych w dniu 29 lipca 2022 r.
 7. 5 sierpnia 2022r.(piątek) o godz. 12.00- ogłoszenie na stronach internetowych szkół list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

 

 

Dla kandydatów - pliki do pobraniaPoprzedni

zobacz również

BIP
LIBRUS
© Liceum Ogólnokształcące w Bytowie 2021 -2022   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda