Historia Biblioteki

Pierwsze zapisy w księdze inwentarzowej pochodzą z 1961 r., chociaż księgozbiór gromadzono od 1957 roku. Rozbudową księgozbioru zajmowali się nauczyciele bibliotekarze:
1961 – 1969 mgr Regina Opowicz
1969 – 1972 mgr Nina Ertel
1972 – 1979 Halina Nowodworska
1979 – 1990 mgr Jadwiga Leyk, mgr Zofia Kopczyńska oraz mgr Grażyna Kopydłowska
1990 – 2000 mgr Małgorzata Borsow
2000 – 2012 mgr Nadzieja Chomka
1993 – do teraz mgr Alicja Zwolska

Biblioteka ZSO w Bytowie od 1960 do 1993 roku mieściła się w gmachu szkoły (obecnie sale lekcyjne nr 5 i 6). W 1994 roku ze względów lokalowych została przeniesiona do budynku Internatu, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. Przez wszystkie te lata systematycznie rozbudowywano zbiory biblioteczne. Na potrzeby uczniów i nauczycieli kupowano, bądź pozyskiwano inną drogą lektury, książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, albumy, literaturę pedagogiczną i beletrystykę. Ponadto gromadzono również zbiory specjalne: płyty DVD, CD, mapy.

Biblioteka zawsze była miejscem, w którym kultywowano wiedzę o regionie. W związku z tym wydzielono w zbiorach dział Regionalia, którego rozbudowa trwa do dnia dzisiejszego. Ponadto organizowano spotkania z działaczami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i bytowskimi literatami oraz ludźmi kultury. Naszymi gośćmi byli, m.in. Barbara Kosmowska, Maria Prondzińska, Wacława Greinke, Krzysztof Wiczkowski, Wanda Majewicz-Kulon, Genowefa Gańska, Andrzej Szczepanik, Wacław Pomorski, Aldona Peplińska a także Michał Ogórek, Grzegorz Leszczyński, Rafał Mohr oraz Paulina Hendel. Często tworzono również wystawki i gazetki ścienne promujące historię i teraźniejszość naszej małej ojczyzny.
W bibliotece przygotowywano również świąteczne przedstawienia teatralne dla dzieci z Bytowskiego Domu Dziecka i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Młodzież naszego liceum zawsze chętnie włączała się w akcje charytatywne i kulturalne organizowane przez bibliotekę.
20.03.2003 r. rozpoczęto komputeryzację księgozbioru.

Kalendarium komputeryzacji zbiorów:
– marzec 2003 – początki tworzenia komputerowej bazy zbiorów w programie MOL;
– grudzień 2003 – utworzenie 4 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w czytelni;
– rok 2005 – przerwanie procesu komputeryzacji (urlop);
– styczeń 2007 – zamiana programu MOL na bardziej nowoczesny program obsługujący biblioteki – MOL OPTIVUM;
– czerwiec 2007 – do komputerowej bazy wpisano 25.526 woluminów;
– listopad 2007 – zakończenie komputeryzacji księgozbioru głównego – 27.276 pozycji;
– styczeń 2008- początek wprowadzania do księgi komputerowej i tworzenie katalogów zbiorów specjalnych (księga płyt CD, kaset magnetofonowych, VHS i księga kartograficzna);
– kwiecień 2008 – zakończenie wprowadzania danych zbiorów specjalnych;
– styczeń 2010 – zakup drukarki, czytnika kodów i naklejek z kodami kreskowymi na książki; kodowanie zbiorów;
– kwiecień 2011 – zakup kodowanych kart czytelniczych dla uczniów i pracowników szkoły;
– wrzesień 2011 – techniczne przygotowanie kart dla wszystkich czytelników (wypisanie danych, laminowanie, wycinanie);
– wrzesień 2011 – udostępnianie zbiorów z pomocą kart elektronicznych i czytnika;

– marzec 2018 – wymiana programu Mol Optivum na MOL NET+.

Proces komputerowego opracowania zbiorów wymagał dużej cierpliwości i czasu, ale zakończył się sukcesem. We wrześniu 2011 r. tradycyjne papierowe karty czytelnicze zamieniono na elektroniczne. Karty książki zostały zastąpione kodami kreskowymi.