Internat

Placówka, ze względu na usytuowanie oraz wyposażenie jest doskonałą bazą do letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Wielokrotnie już przebywały u nas grupy młodzieży nie tylko z kraju, ale również z zagranicy. Dysponujemy:

 • dobrze wyposażoną bazą noclegową
 • stołówką
 • świetlicą
 • biblioteką
 • salami dydaktycznymi
 • boiskiem i terenem rekreacyjnym
 • salą audytoryjną (68 miejsc)

Ponadto istnieje możliwość korzystania z sali gimnastycznej oraz siłowni w budynku ZSO mieszczącego się tuż obok internatu. Zapewniamy właściwe warunki nie tylko do nauki i pracy, ale również wypoczynku.

Od roku 1993/1994 internat ten jest jedynym na terenie Bytowa. Zbudowany jest w stylu bloków A, B, C:

 • Część A – budynek główny
 • Część B – zaplecze kuchenno-magazynowe
 • Część C – łącznik

Na parterze budynku znajduje się biblioteka szkolna, pokoje mieszkalne, pokój indywidualnej nauki, pokój wychowawców, gabinet pielęgniarki, oraz stołówka. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór zawierający lektury, książki popularno-naukowe, słowniki, atlasy, encyklopedie, czasopisma – 46 tytułów – zróżnicowanych dla nauczycieli i młodzieży. Całość dopełniają płyty CD i DVD. Czytelnia wyposażona jest w komputery z dostępem do Internetu. Parter to 8 pokoi 4 osobowych, pierwsze piętro internatu to 13 pokoi mieszkalnych a piętro drugie 5 pokoi. W internacie jest dostęp do internetu.

REGULAMIN INTERNATU

PODSTAWOWE INFORMACJE

DLA UCZNIÓW PCEZ MIESZKAJĄCYCH W INTERNACIE

 • Internat otwarty jest od niedzieli od godz.17.00 do piątku do godz.16.30
 • Odpłatność za internat:
  • Opłata za wyżywienie – 13zł za dzień (w piątki tylko 3zł za śniadania)
  • Opłata za pobyt – 50zł
 • Dokładną kwotę opłaty za pobyt podaje pani Intendentka po uwzględnieniu planu zajęć
 • Płatność należy uiścić na konto: PEKAO BP 76102047080000750200044156 w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia za którego wnoszona jest opłata
 • Jeżeli za pobyt w internacie płaci pracodawca fakt ten należy niezwłocznie zgłosić intendentce (należy jednocześnie podać dane adresowe oraz NIP pracodawcy w celu przygotowania faktury)
 • Pokoje w dni powszednie udostępnione zostają dopiero od godz.15.00 kiedy na dyżurze pojawia się wychowawca (w razie wcześniejszego powrotu z zajęć do dyspozycji jest świetlica internatu)
 • Powrót do internatu w dzień powszedni musi nastąpić do godz.21.00. Opuszczenie internatu w godzinach popołudniowych tylko za zgodą wychowawców
 • Na terenie internatu dostępny jest bezpłatny Internet
 • W godzinach 16.30-18.30 obowiązuje czas „nauki własnej”
 • Na terenie internatu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów oraz spożywania alkoholu i przyjmowania narkotyków. Osoby będące „pod wpływem” lub palące papierosy zostają usunięte z internatu
 • Pozostałe zakazy i przywileje można znaleźć w REGULAMINIE INTERNATU