„Nowy” harmonogram procesu rekrutacji w naszym powiecie

W oparciu o zaktualizowany przez MEN harmonogram procedury rekrutacyjnej do szkół ponadpodstawowych, podajemy obowiązujący w naszym powiecie:

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH W POWIECIE BYTOWSKIM
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Do 10 lipca 2020 r. (piątek) – przyjmowanie dokumentów przez sekretariaty szkół ponadpodstawowych wskazanych w pozycji pierwszej na podaniu (podanie o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej). Dokumenty można złożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak również zeskanowane i podpisane przesłać na skrzynkę e-mail danej szkoły. Podanie nie musi zostać opatrzone pieczęcią szkoły, do której uczęszcza obecnie uczeń. Wystarczy jedynie wpisanie nazwy danej szkoły podstawowej.

2. Od 31 lipca (piątek) do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) do godz. 15.00 – przyjmowanie kopii lub oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty (wskazane jest dostarczanie oryginałów dokumentów) w sekretariatach szkół wskazanych w pierwszym wyborze (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej).

3. 12 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – ogłoszenie na stronach internetowych szkół list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.

4. Od 13 sierpnia (czwartek) do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) – przyjmowanie w sekretariacie szkoły ponadpodstawowej, do której zakwalifikował się uczeń, potwierdzeń woli podjęcia nauki w postaci oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

5. 19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – ogłoszenie na stronach internetowych szkół list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

6. 19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – publikacja na stronach internetowych szkół informacji o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach szkolnych.

7. Od 19 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00- decyzja dyrektora szkoły o przyjęciu lub nieprzyjęciu, na wolne miejsce, ucznia do szkoły.

NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ

HARMONOGRAM

 

Aktualizacja harmonogramu sesji egzaminów maturalnych

Poniżej znajduje się zaktualizowany harmonogram egzaminów maturalnych

harmonogram_aktualizacja

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowuje harmonogram

Ósmoklasiści!

Czekamy na zmodyfikowany przez MEN harmonogram tegorocznej procedury rekrutacyjnej. W związku z tym przedstawiony wcześniej terminarz traci ważność. Prosimy o cierpliwość. W momencie opublikowania formalnego dokumentu niezbędne informacje podamy do wiadomości.

Projekt MEN harmonogramu:

projekt_harmonogramu_rekrutacji_na_r_sz_2020-2021_konsultacje

headhunt

8 maja Dzień Bibliotek

Z okazji Dnia Bibliotek zachęcamy do obejrzenia prezentacji  Slynni_pisarze_o_ksiazkach (1)

źródło: biblioteka.pl

Laptopy trafiły do uczniów

W niespełna tydzień 12 laptopów zostało przekazanych uczniom naszej szkoły w celu usprawnienia pracy zdalnej

Komputery zostały zakupione  z dofinansowania działań Powiatu Bytowskiego w ramach programu „Polska Cyfrowa.

laptop

Wielkanoc wreszcie do nas zawitała

Wielkanoc wreszcie do nas zawitała
przez wszystkich z nas wyczekiwana
Nie pozostaje mi nic innego
Jak złożyć Ci życzenia kolego
Zdrowia, pomyślności i wytrwałości
Żeby koronawirus w Twoim Ciele nie zagościł
Poza tym to jeszcze szczęścia w życiu
I taka rada Pamiętaj o rąk umyciu
Koleżanko jak mógłbym o Tobie zapomnieć?
Tobie to samo chciałbym przypomnieć
ale nie obejdzie się bez życzeń złożenia
Także niech ziszczą się Twoje marzenia
Dużo uśmiechu na twarzy panienko
Bo to jest Twoją bronią wielką
No i drodzy Nauczyciele miałbym Was zostawić?
I niczego po sobie nie pozostawić?
Mogę Wam życzyć żebyście trzymali się mocno
I Dziękuję za to że wystawiacie nam rękę pomocną

Hubert K.

WIELKANOC

Życzenia od i dla I LO

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą czasem nadziei i niech przyniosą Wam wiele szczęścia i radości, tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość.

wielkanoc

http://lo.bytow.pl/wp-content/uploads/2019/04/wielkanoc.png