Konkurs Wiedzy o Patronach Szkoły dla klas pierwszych

17 października odbyła się kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Patronach Szkoły dla klas pierwszych naszego liceum, który zdążył na stałe wpisać się w szkolną tradycję. Jak co roku jego organizatorką była Pani Małgorzata Ryś-Kiełtyka. Konkurs ma na celu poszerzanie wiedzy o życiu i działalności bojowników o wolność i polskość Ziemi Bytowskiej, a także propagowanie właściwych postaw patriotycznych wśród uczniów naszej szkoły.
Pierwszy etap rozpoczął się 6 października, kiedy to wszyscy uczniowie klas pierwszych dostali do napisania test sprawdzający ich ogólną wiedzę na temat bojowników i ich działalności prowadzonej na terenie obecnego powiatu bytowskiego. Na podstawie jego wyników wyłoniono po trzy osoby z każdej klasy, które otrzymały najwyższą ilością punktów. Miały one później reprezentować swoich swoich kolegów w finale.
Następnym zadaniem było przygotowanie wystawki na wylosowany przez daną klasę temat. Wszystkie prace mieliśmy okazję obejrzeć na holu naszego liceum, gdzie pozostawały przez dwa dni, począwszy od 11 października.
Trzeci, finałowy etap odbył się w dzień obchodów Narodowego Dnia Edukacji na sali gimnastycznej. Składał się z trzech konkurencji:
*odpowiedzi reprezentantów na wylosowane pytanie
*omówienia tematu wystawki przez wybraną osobę z danej klasy
*oceny wystawki pod względem wyczerpania tematu i oryginalności ujęcia.
W komisji konkursowej zasiedli: Maria Prondzińska, wnuczka Jana Styp-Rekowskiego; Edward Mazur, dyrektor szkoły i Zuzanna Micheńko – uczennica klasy IIB. Wydarzenie poprowadził Adam Landowski przy pomocy Jagody Kopacz. Przerwę na czas sprawdzania prac umilił występ zespołu kaszubskiego.
Walka była zaciekła, wyłonienie zwycięzców było dla komisji trudnym zadaniem, ponieważ wszyscy uczestnicy wykazali się sporą wiedzą i zaangażowaniem. Ostatecznie laureatami zostali uczniowie klasy IA, uzyskując dwupunktową przewagę nad współzawodnikami. Nagrodą w konkursie był dzień wolny od zajęć dydaktycznych, przeznaczony na wycieczkę klasową i możliwość zorganizowania przyszłorocznej edycji konkursu. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W POWIECIE BYTOWSKIM 2016/2017

„Obowiązek corocznego przedkładania w terminie do 31 października danego roku sprawozdań o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prawo oświatowe. W niniejszym opracowaniu Zarząd Powiatu Bytowskiego uwypuklił najważniejsze i najistotniejsze zadania, które podejmowano w ubiegłym roku szkolnym. Nie mogło zabraknąć tutaj także zagadnień związanych z analizą wyników egzaminów zewnętrznych zdawanych na wszystkich poziomach edukacyjnych. Zaprezentowane są także zadania inwestycyjno-remontowe oraz szeroko scharakteryzowane szkoły i placówki oświatowe powiatu bytowskiego i system ich finansowania bądź dotowania. W odrębnym zagadnieniu przedstawiono pozyskiwane środki finansowe oraz programy wsparcia materialnego i stypendialnego dla uczniów i studentów.

Lektura niniejszego sprawozdania w swoich założeniach ma między innymi przyczynić się do jak najlepszego zrozumienia i zobrazowania realizowanych zadań
w powiatowej oświacie.”

Źródło: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH-całość

Wycieczka Szlakiem Patronów Szkoły

27 września 2017 r. uczniowie klas pierwszych wybrali się do Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie, gdzie w latach 1929-1932 działała polska szkoła. Kontynuując wieloletnią tradycję naszego liceum, wycieczka ta odbyła się w ramach przygotowań do Konkursu Wiedzy o Patronach Szkoły, którego pierwszy etap zbliża się do nas wielkimi krokami.

Placówka jest oddziałem Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie i otwarta została w 1979 r. O tym niezwykłym miejscu opowiadała pani Brygida Pakulnicka, która przybliżyła jego historię. Zobaczyć w niej można zrekonstruowaną salę lekcyjną oraz obszerną wystawę, poświęconą patriotycznej działalności mniejszości polskiej w Niemczech, jak i sylwetkom zasłużonych działaczy.

Bogata ekspozycja przy pomocy zgromadzonych w gablotach dokumentów oraz plansz poglądowych i fotografii przedstawia starania miejscowej ludności o przyłączenie Pogranicza i Kaszub do Polski, szkolnictwo polskie, jego formy organizacyjne i zakres oddziaływania oraz stosunek pruskich władz administracyjnych do przejawów odradzania się życia polskiego w rejonie Pogranicza i Kaszub.

By upamiętnić i wyrazić wdzięczność za bohaterską działalność na rzecz Polskości Ziemi Bytowskich, młodzież podczas swojego pobytu w tym miejscu wpisała się do pamiątkowej księgi gości oraz złożyła znicze z tarczą naszej szkoły na grobach Patronów w Płotowie i Ugoszczy.

Wycieczka była dla naszych uczniów z pewnością niezapomnianą i bardzo interesującą lekcją historii, która pomoże im się jeszcze lepiej przygotować do tegorocznego konkursu.

Les Amours imaginaires

Les Amours imaginaires - Heartbeats

AUDYTORYJNA HELL / TUESDAY, OCTOBER 17 / 4 PM

WWW.CINEMA.LO.BYTOW.PL

Monsieur Lazhar

In Montreal, an elementary school teacher hangs herself…

Monsieur Lazhar

AUDYTORYJNA HELL / TUESDAY, OCTOBER 10 / 4 PM

WWW.CINEMA.LO.BYTOW.PL

Sztuka na patykach

W czwartek 28.09.2017 czternastu uczniów z klasy IIa wzięło udział w zajęciach z sztuki cyrkowej, które odbyły się w naszej szkole. Goście ze Ślaska, którzy przyjechali do Bytowa na festiwal BytOFFsky, poprowadzili dla nas warsztaty kuglarskie. Karolina, Arek, Grzegorz oraz ich wychowawczyni Mari przybliżyli nam swoje zainteresowania. Mieliśmy okazję nauczyć się od nich chodzenia na szczudłach, żonglowania piłeczkami, kręcenia poikami oraz sekwencji ruchów do „fireshow”. Było to ciekawe doświadczenie poznania „Sztuki na Patykach”. Oprócz nowych umiejętności, spędziliśmy miło czas z osobami, które są w naszym wieku i zajmują się tworzeniem sztuki.

Blade Runner

„More human than human” is our motto…

blade runner poster

AUDYTORYJNA HELL / TUESDAY, OCTOBER 3 / 4 PM

WWW.CINEMA.LO.BYTOW.PL

Berlin to miasto kontrastów i możliwości

Jak wygląda sytuacja uchodźców w Niemczech?
Na czym polega praca w Notunterkunf?
Jak jest w ośrodkach dla uchodźców?
I jak my możemy pomagać w tej sprawie?

Po odpowiedzi na te pytania pojechaliśmy grupą projektową do stolicy Niemiec.

Głównym celem naszej wycieczki było spotkanie z pracownikiem Niemieckiego Czerwonego Krzyża– panią Joanną Wojtarowicz. Pani Joanna opowiedziała nam o aktualnej sytuacji w ośrodku dla uchodźców i o tym, na czym polega jej praca. Była to bardzo interesująca rozmowa. Można było posłuchać osoby, która ma bezpośredni kontakt z uchodźcami i dzięki temu umie lepiej zrozumieć ich perspektywę. Niestety nie udało nam się wejść na teren ośrodka. W ostatniej chwili poinformowano nas o wielu utrudnieniach, m. in. o konieczności posiadania specjalnego zaświadczenia z policji.

Pani Wojtarowicz przekazaliśmy zebrane przez nas w czerwcu materiały dla najmłodszych mieszkańców NOTUNTERKUNFT.
A ponieważ warto łączyć – w naszym przypadku – pożyteczne z przyjemnym, zapraszamy do zapoznania się z relacją z pobytu w Berlinie.

Berlin to wielokulturowe miasto przyciągające rocznie miliony turystów. Nowoczesna metropolia, która fascynuje swoją historią. Bogata we wszelkiego rodzaju ślady przeszłości, zabytki, pomniki, muzea, teatry, filharmonie. Berlin to także symbol upadłych, sztucznych podziałów i ludzkiego zamiłowania do wolności.

Czytaj dalej