Najlepsza czytelniczka

20200909_135010 (1)

Miło jest nam poinformować, że I miejsce w Szkolnym Plebiscycie Czytelniczym za rok szkolny 2019/2020 zdobyła Małgorzata Boschke – obecnie uczennica klasy II Ag. W minionym roku  Małgosia wykazała się bardzo dużą aktywnością czytelniczą. Ponadto pisała recenzje przeczytanych książek w ramach Bibliotecznego Klubu Recenzenta. Małgosi bardzo serdecznie gratulujemy :)

Wszystkim uczniom klas pierwszych i drugich przypominamy o tegorocznej edycji Plebiscytu. Szczegóły – http://lo.bytow.pl/plebiscyt-czytelniczy/

Zapraszamy również do Klubu Recenzenta

http://lo.bytow.pl/category/klubrecenzenta/

Zmiany w bibliotece

Aneks do Regulaminu biblioteki szkolnej I LO w Bytowie

(zawiera szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki od 1 września 2020 r.

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni i czytelni w godzinach pracy biblioteki (8.00-14.00).
 2. Przed wejściem umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie osób mogących jednocześnie przebywać w bibliotece – 12.
 3. Uczeń przed wejściem do biblioteki myje/dezynfekuje ręce; ma osłonięte usta i nos.
 4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość – rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m.
 5. W wypożyczalni mogą przebywać jednocześnie 2 osoby.
 6. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
 7. Zwrócone (odpisane przez bibliotekarza z pomocą czytnika elektronicznego) egzemplarze czytelnik odkłada na specjalny stolik; są one wyłączone z wypożyczania na 2 dni – podlegają kwarantannie.
 8. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.
 9. W czytelni może jednocześnie przebywać 10 uczniów (uczniowie siedzą w odległości 1,5 metra minimum).
 10. Czasopisma podawane są przez nauczyciela bibliotekarza; po użytkowaniu zostają odizolowane na 2 dni.
 11. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia.
 12. Wstrzymuje się do odwołania wolny dostęp do księgozbioru podręcznego i czasopism.
 13. Z laptopów znajdujących się w czytelni można skorzystać po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk płynem.
 14. Ewentualne lekcje w czytelni z wykorzystaniem księgozbioru mogą się odbywać jedynie w grupach do 15 osób.
 15. Lekcje biblioteczne w klasach pierwszych w podziale na grupy odbywają się w czytelni po wcześniejszym ustaleniu terminu z wicedyrektorem szkoły.
 16. Wszelkie pytania /zamówienia książek można kierować na adres mailowy biblioteki szkolnej lub przez dziennik elektroniczny.

 

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego

Zasady bezpiecznego korzystania
z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii
SARS-CoV-2 w Polsce.

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r.

Pasażer:

 1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.
 2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

Kierowca i obsługa pojazdu:

 1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki, przyłbice). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
 2. Kierujący pojazdem może nie wpuścić  do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa oraz wyprosić  pasażera z pojazdu, który nie zasłania ust i nosa.
 3. Zablokowanie przycisków do otwierania/zamykania drzwi. Otwieranie/zamykanie drzwi przez kierującego.

Czytaj dalej

Procedury COVID-19 w LO w Bytowie

Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele!

Nowy rok szkolny rozpoczynamy z poczuciem ogromnej odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje, a przede wszystkim innych. Wśród nas są też osoby przewlekle chore, szczególnie narażone na niebezpieczeństwo zakażeniem. Pamiętajmy o nich.

Poniżej znajdują się szczegółowe procedury postępowania w ZSO w Bytowie oraz zalecenia Ministra Edukacji Narodowej. Proszę o podporządkowanie się regulaminom.

Zarządzenie nr…………….

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie

z dnia 31.08.2020

w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie w czasie epidemii.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

 • 1. Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie zwanej dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. zwanych dalej „wytycznymi”.
 • 2. Zadania administracyjne szkoły
 1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
 2. W szkole obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz.
 3. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres dyrekcja@lo.bytow.pl , kontaktować się telefonicznie  pod numer 59 822 69 20 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
 4. Na teren szkoły i internatu poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.
 5. Osoby postronne, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie są przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi.
 6. Osoby postronne zobowiązane są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 7. Prowadzi się rejestr osób z zewnątrz przebywając na terenie szkoły.
 8. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.
 9. Na terenie szkoły zebrania z udziałem osób niebędących pracownikami szkoły mogą być organizowane wyłącznie po zakończeniu zajęć szkolnych.
 10. Zawiesza się do odwołania wynajmowanie pomieszczeń szkolnych.

Czytaj dalej

1 września w I LO w Bytowie

Szanowni Uczniowie! W dniu 1 września 2020 zapraszamy Was do szkoły wg następującego harmonogramu:
Uczniowie klas pierwszych o godzinie 9:00:
Spotkanie rozpocznie się na holu szkoły. Po części oficjalnej zapraszamy Was do klas wraz z wychowawcami, gdzie poznacie szczegóły organizacji najbliższych dni.
IA – sala 9
IB –sala 17
IC – sala 1
ID – sala 6
Uczniowie klas drugich o godzinie 10.00, a klas trzecich o godzinie 11:00.
Wszyscy uczniowie kierują się bezpośrednio do sali lekcyjnej, w której zaplanowane jest spotkanie z wychowawcą klasy.
Klasy drugie – godz. 10:00
2Ap – sala 11
2Bp – sala 16
2Cp – sala 3
2Dp – sala 19 (internat)
2Ep – sala 13
2Ag – sala 21(internat)
2Bg – sala 2
2Cg – sala 8
2Dg – sala 5
2Eg – sala 14
Klasy trzecie – godz. 11:00
3a – sala 4
3b – sala 12
3c – sala 10
3d – sala 7
Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce. Podczas poruszania się po szkole należy mieć zakryte usta i nos. Maseczki/przyłbice można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej. Wszędzie należy też zachować stosowny dystans, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2020 rozpoczynamy rok szkolny:
– o 9:00 klasy pierwsze i ich wychowawcy (M. Wnuk Lipińska, K. Kuik, M. Adamowska, D. Uchmanowicz) na holu i później w salach,
– o 10:00 klasy drugie z wychowawcami w salach,
– o 11:00 klasy trzecie z wychowawcami w salach.

Wkrótce przekażemy szczegółowe warunki bezpieczeństwa.

Do zobaczenia!