Plebiscyt czytelniczy

Uczniowie klas I i II oraz III po szkole podstawowej korzystający ze zbiorów biblioteki szkolnej biorą udział każdego roku w Plebiscycie na Najlepszego Czytelnika. Laureatem zostaje osoba, która często odwiedzała bibliotekę w danym roku szkolnym i przeczytała najwięcej książek.

Laureaci Plebiscytu Czytelniczego:

2000/2001 – Izabela Gruszecka
2001/2002 – Sandra Woronowicz
2002/2003 – Agnieszka Olik
2003/2004 – Marzena Penk
2007/2008 – Natalia Niciejewska
2008/2009 – Natalia Niciejewska
2009/2010 – Justyna Hetmańska
2010/2011 – Małgorzata Miszk
2011/2012 – Ewelina Sobczyńska
2012/2013 – Ewelina Sobczyńska
2013/2014 – Mateusz Napiontek
2014/2015 – Anna Boberek
2015/2016 – Marta Laska

2016/2017 – Michał Łeńko

2017/2018 – Katarzyna Knitter

2018/2019 – Klaudia Topka

2019/2020 – Małgorzata Boschke

2020/2021 – Małgorzata Boschke

Gratulujemy :)