DIALOG ŹRÓDŁEM SUKCESU

7.10.2015, przy licznym udziale przedstawiciele różnych środowisk naszego powiatu, odbyło się I Bytowskie Forum Edukacyjne.

Pan Piotr Zbieranek z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawił stan edukacji powiatu w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych.

Nieocenione było zaangażowanie: p. dr P. Zamojskiego, pracownika UG, specjalisty od dialogu społecznego, który przedstawił ideę takich inicjatyw oraz p. prof. C. Obrachta-Prondzyńskiego jako niezastąpionego moderatora debaty. Patronem medialnym stał się „Kurier Bytowski, na łamach którego ukazał się cykl artykułów przygotowujących do rozmowy.

W dyskusji panelowej rodziców reprezentowała p. J. Szafraniec (I LO), uczniów p. Filip Bogusławski (I LO), pedagogów p. A. Piasecki (Dyr. Gimn. 2), włodarzy p. A. Lemańczyk (wójt Lipnicy), pracodawców p. M. Wirkus (Polmor). Zaproszenie przyjęli również p. A. Krawiec (Dyr. Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego), p. E. Furche (Dyr. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku), p. J. Paczkowski ( Ośrodek Doradztwa Nauczycieli w Słupsku).

Przedstawiono różne perspektywy postrzegania „bytowskiej” edukacji, wyraźnie zarysowano główne obszary koniecznych działań. A to wszystko w miłej atmosferze z apetytem na więcej. Już tego samego dnia pojawiły się pierwsze pomysły i rozwiązania.

Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe dziękuje wszystkim uczestnikom i sympatykom debaty, a przede wszystkim tym, którzy nas wsparli: p. prof. Cezaremu Obrachtowi-Prondzyńskiemu, p. dr Piotrowi Zamojskiemu, Starostwu Powiatowemu oraz „Kurierowi Bytowskiemu”.