I Bytowskie Forum Edukacyjne

W imieniu Bytowskiego Stowarzyszenia Oświatowego zapraszam wszystkich do udziału w I Bytowskim Forum Edukacyjnym, które odbędzie się 7.10.2014 (wtorek) o godz. 17.00 w klubie „Jaś Kowalski”. Mamy nadzieję, że jej efektem będzie szereg działań, zmian, przedsięwzięć służących rozwojowi edukacji w naszym regionie, podnosząc jednocześnie jakość życia i poziom zadowolenia. Debata ma charakter apolityczny i jest klasyczną inicjatywą obywatelską. Zaproszenie do niej przyjęli przedstawiciele JST, pracodawców, uczniów, rodziców.

Gościć będziemy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty i Centrum Edukacji Nauczycieli.

Dyrektor ZSO w Bytowie
Edward Mazur

Warto także zapoznać się z artykułem prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, do pobrania tutaj.