III Pomorskie Forum Edukacyjne

8.10.2015 W Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyło się III Pomorskie Forum Edukacyjne w subregionie słupskim.

Zagadnienia, którym uczestnicy forów poświęcili szczególną uwagę, to sprawy niezwykle istotne dla budowania wysokiej jakości edukacji: wychowanie w szkole, którego ważnym aspektem jest także troska o bezpieczeństwo ucznia, skuteczne wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych i badań ewaluacyjnych oraz wspieranie rozwoju szkoły.

Dyskusje w poszczególnych grupach tematycznych poprowadzili eksperci: dr Piotr Zamojski – adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UG, p. Bożena Żuk – dyrektor ODN w Słupsku i p. Dorota Granoszewska-Babiańska – kierownik Referatu edukacji i aktywizacji zawodowej i społecznej.

Nasz powiat reprezentowali: Starosta Powiatu Bytowskiego p. J. Żmuda-Trzebiatowski, p. D. Glazik Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  Powiatu Bytowskiego, p. A. Hrycyna Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, p. A. Szrejter-Łoś psycholog I LO, p. J. Szafraniec rodzic uczennicy I LO, p. E. Mazur dyr. I LO oraz reprezentanci niektórych gmin wiejskich.

Uwagi i spostrzeżenia wypracowane w czasie forów subregionalnych potraktowane zostaną jako punkt wyjścia do rozważań w ramach regionalnego III Forum Pomorskiej Edukacji, które odbędzie się 29 października 2014 r. w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.