Projekty unijne

Za Juliuszem Cezarem i Jackiem Kaczmarskim, Ave Ceasar morituri te salutant

choosing-the-right-project-management

Oznajmia się, że w bytowskim LO zaczyn pełny i niepełny mieć będą projekty unijne, w których uczestnictwie partycypować można, jak mówi Jurek Owsiak, „za absolutną darmochę”.

Pierwszym zaczynem pełnym będzie projekt pt.: „Mam kłopoty z gramą, a oni mają 16 czasów, i jak to wszystko ogarnąć? A oprócz tego są kondyszonale, łysze, strona bierna, mowa zależna i wiele innych podłych językowych pułapek… I jak to wszystko ogarnąć?” Półtoragodzinne spotkania mają tejk plejs wczesnym czwartkowym popołudniem. Syllabus obejmuje czasy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, question tags, strony czynną i bierną, okresy warunkowe, wishes, mowę zależną, verb patterns, czasowniki modalne, inwersję, relative clauses, articles (a/an/the), linking words, phrasal verbs oraz wiele trików i zagwostek, o których książki najczęściej milczą.

Całość to 120 godzin lekcyjnych w przeciągu dwóch lat z zastrzeżeniem, że można zapisać się tylko na rok szkolny 2016/17. Osoby które już teraz zadeklarują chęć uczestnictwa w całości projektu nie będą podlegały rekrutacji we wrześniu 2017 r., a ich uczestnictwo w projekcie zostanie przedłużone automatycznie. Projekt obejmować ma jedynie 10 osób!

Drugim zaczynem pełnym będzie stworzenie anglojęzycznej gazetki szkolnej (pomysł p. Magdaleny Wnuk-Lipińskiej), która ukazywać ma się periodycznie (monthly, ideally) w formie tradycyjnej (druk) oraz wirtualnej (sieć). Częścią tego projektu są spotkania dotyczące medioznawstwa, czyli wiedzy o mediach. Całość ma mieć formę redakcyjno-warsztatowo-wykładową. Redakcyjną, gdyż przed oddaniem gazety do druku, redakcja winna się spotkać i zaakceptować treści. Warsztatową, gdyż tworzenie „gazety” jest procesem polegającym na samodoskonaleniu, a zmiana i modyfikacja koncepcji jest jej nieodzownym elementem. Wykładową, gdyż chciałbym, aby odbyły się spotkania mające na celu przedyskutowanie rozumienia znaczenia mediów we współczesnym świecie, jak również analizę trybów machiny pt.: „Media”.

Jak mantrę powtórzę, że całość to 120 godzin lekcyjnych w przeciągu dwóch lat z zastrzeżeniem, że można zapisać się tylko na rok szkolny 2016/17. Osoby które już teraz zadeklarują chęć uczestnictwa w całości projektu, nie będą podlegały rekrutacji we wrześniu 2017 r., a ich uczestnictwo w projekcie zostanie przedłużone automatycznie. Termin spotkań, jak to w pracy dziennikarskiej, do ustalenia i na podstawie dedlajnów. Projekt obejmować ma jedynie 10 osób!

Trzecim zaczynem, aczkolwiek niepełnym, będzie uczestnictwo w COTTAGE’S CINEMA CLUB, który jest jedynym tego typu projektem na planecie kold (called/cold) erf (earth), polegającym na prelekcjach, projekcjach i dyskusjach na temat filmów prezentowanych w wersji oryginalnej z napisami angielskimi. Elementem wzbogacającym działania CCC ma być wzmożona działalność internetowa polegająca na stworzeniu zakładki na stronie szkoły, modyfikacji strony CCC (www.cinema.lo.bytow.pl), promocji CCC na portalach społecznościowych, tworzeniu prelekcji oraz recenzji obejrzanych filmów. COTTAGE zainicjował filmowy klób uw w 2009 roku i do dnia dzisiejszego w jego ramach odbywają się projekcje filmowe i koncertowe. Repertuar jest nie do przewidzenia, jako że filmy powiązane są ze sobą wypadkową poprzednich pokazów, a nowe spoiwa treści są jak najbardziej pożądane!!! Brzmi skomplikowanie? Przyjdźcie i pozwólcie się wkręcić w świat filmu.

Spotkania mają miejsce w sali audytoryjnej co dwa tygodnie we wtorek o 18:00 i pozwolę powtórzyć sobie jak mantrę, że całość to 120 godzin lekcyjnych w przeciągu dwóch lat z zastrzeżeniem, że można zapisać się tylko na rok szkolny 2016/17. Osoby które już teraz zadeklarują chęć uczestnictwa w całości projektu, nie będą podlegały rekrutacji we wrześniu 2017 r., a ich uczestnictwo w projekcie zostanie przedłużone automatycznie. Projekt obejmować ma jedynie 10 osób!

Osoby zainteresowane proszę o jak najszybszy kontakt osobisty (pokój nauczycielski / klasa 21 –> internat / librus).

cOTTAGE