Świadectwo-mit-tajemnica: o Gustawie Herlingu-Grudzińskim

herlin

red. Zdzisław Kudelski

Kolejny tom z serii Jubileusze wydany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego zawiera zbiór esejów i artykułów naukowych odnoszących się do literackiego oraz publicystycznego dorobku pisarza. Przedstawiciele świata humanistyki ukazują jego życie i twórczość z perspektywy najnowszych badań. Ujęcia interpretacyjne zostały wzbogacone zarówno o świadectwa przyjaciół Herlinga, jak i głos samego twórcy.

źródło opisu: Narodowe Centrum Kultury