Niepodległa


Konkurs Wiedzy o Polskich Symbolach Narodowych na Przestrzeni Dziejów

Od 02.09.2019r. w naszej Szkole rozpoczęliśmy realizację Projektu Edukacyjnego mającego na celu przygotowanie uczniów do Konkursu o Polskich Symbolach Narodowych na Przestrzeni Dziejów. O polskich symbolach narodowych mówiliśmy na lekcjach historii, języka polskiego i na godzinach wychowawczych. Wielu uczniów samodzielnie studiowało literaturę i  poszukiwało materiałów. Klasy IIId, IIa i IId pojechały do Będomina i zwiedziły Muzeum Hymnu Narodowego.

Czytaj dalej

Marsz na Bytów

Po I wojnie światowej oraz wyznaczeniu przebiegu granic Ziemia Bytowska
został przyznana w większości Niemcom. Kaszubi zamieszkujący ten teren nie zgodzili
się z tym rozstrzygnięciem więc zdecydowali się na zorganizowanie ”Marszu na Bytów”,
który miał być poświadczeniem ich niezgody na pozostanie w państwie niemieckim.
Dnia 20 maja 2019r. uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w ceremonii, która miała
na celu uczcić 99 rocznicę właśnie tego marszu.
Marsz rozpoczął się o godzinie 9 na parkingu przy ul.Wolności w Bytowie. Stamtąd
wyruszyliśmy pod Przedszkole nr.1, gdzie dołączyli do nas najmłodsi uczestnicy marszu.
Tam też obejrzeliśmy przedstawienie wykonane przez uczniów Zespołu Szkół w


Brzeźnie Szlacheckim, którego celem było przybliżenie nam sytuacji Kaszubów w latach
1918-1920, oraz wysłuchaliśmy przemówień między innymi Burmistrza Bytowa i Starosty
Powiatu Bytowskiego. Po odśpiewaniu „Roty” i „Hymnu Kaszubskiego” wyruszyliśmy na
dziedziniec zamkowy, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii.
Wydarzenie to było ważnym przeżyciem dla mieszkańców naszego powiatu, gdyż
pozwoliło nam uczcić pamięć naszych walecznych i honorowych Polaków –
KASZUBÓW.

Delegacja I LO w Bytowie na uroczystej sesji Rady Powiatu w Bytowie

W tym roku przeżywamy bardzo ważne wydarzenia: 100. rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę oraz 20. rocznicę przywrócenia w naszym państwie
trójstopniowego podziału na gminy, powiatu i województwa oraz ustalenia na każdym
szczeblu instytucji samorządu terytorialnego.
15 listopada 2018 r. odbyła się w Bytowie Uroczysta Sesja Rady Powiatu w Bytowie
poświęcona wyżej wymienionym zagadnieniom. Uczestniczyła w niej także delegacja naszej
szkoły.
Klaudia Ryś z klasy IIc ukazała „Polskie drogi do Niepodległości”. Małgorzata
Ryś-Kiełtyka przedstawiła zarys historii administracji samorządowej w Polsce. Magdalena
Tryba, Wiktoria Sikorska, Natalia Żmuda-Trzebiatowska z klasy IIa scharakteryzowały
samorząd terytorialny w Polsce po 1989 roku.

Finał Konkursu Wiedzy o Patronach Szkoły

Dnia 27 listopada 2018r. odbył się w naszej Szkole Finał Konkursu Wiedzy o Patronach Szkoły. Brali w nim udział uczniowie klas pierwszych. Ich zadaniem było przygotowanie wystawki i prezentacji na temat Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej( kl. Ia-Jan Styp-Rekowski, kl. Ib-Bernard Werra, kl. Ic-Antoni Szroeder, kl.Id-Bolesław Cysewski).

W skład Komisji Konkursowej wchodzili:

P.Maria Prondzińska – wnuczka Jana Styp-Rekowskiego,

P.Joanna Wnuk-Lipińska – wnuczka Bolesława Cysewskiego,

P.Dariusz Glazik- Naczelnik wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie,

P.Edward Mazur- Dyrektor I LO w Bytowie im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej,

Mateusz Jarzembiński- przedstawiciel klasy IId organizującej Finał Konkursu.

Trzeba przyznać, że wszystkie klasy stanęły na wysokości zadania, a prezentacje wywarły ogromne wrażenie na publiczności.

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy Ia.

Uczciliśmy 100.Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę

9 listopada 2018r. odbyła się w naszej Szkole Akademia z racji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na uroczystość przybył Pan Dariusz Glazik, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie.

Na początku przedstawiono wiersze Oktawiusza Labudy i Mateusza Jarzembińskiego, które biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie poetyckim organizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Następnie przedstawiono działania podejmowane w naszej Szkole w ramach obchodów Rocznicy (między innymi: Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej, Uzyskanie certyfikatu „Szkoła Młodych Patriotów”, Udział delegacji Szkoły w inscenizacji „Marszu na Bytów”, Wycieczka wzdłuż granicy polsko- niemieckiej na Ziemi Bytowskiej, „Majówka z Wybickim”). Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Dyrektor Szkoły wręczyli dyplomy Julii Kośli, Klaudii Wirkus i Jakubowi Prybie, którzy zajęli trzecie miejsce w Pomorskim Konkursie na prezentację multimedialną „Pomorskie drogi do Niepodległej”.

O 11. 11 odśpiewaliśmy Hymn Narodowy, a następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy IId i przedstawicieli klasy IIb pod opieką Pani Beaty Lipińskiej  i Małgorzaty Ryś-Kiełtyki. Akademię uświetniła Monika Miszk, laureatka Konkursu Pieśni Patriotycznej.

„POMORSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁEJ” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

III MIEJSCE UCZNIÓW I LO W BYTOWIE W KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „POMORSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁEJ” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

Organizatorem Konkursu był Zarząd Województwa Pomorskiego, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego. Jego przedmiotem było przygotowanie prezentacji przedstawiającej postać lokalnego, związanego z Pomorzem, bohatera zaangażowanego w działania prowadzące do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczniowie naszej Szkoły przygotowali pięć prezentacji multimedialnych. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się dwie  prezentacje: „Ksiądz Robert Pluta – Prądzyński – „Bóg rozumie tylko po polsku” przygotowana przez: Klaudię Wirkus (kl.IIIb), Julię Koślę (kl.IIId) i Jakuba Prybę (kl. IIId) oraz prezentacja opracowana  przez uczennice z klasy IIa: Wiktorię Lejk, Jagodę Trzewikowską i Magdalenę Trybę: „Antoni Szroeder – „Muszę umrzeć, bo jestem Polakiem”.

27 września 2018 r. w Bytowskim Centrum Kultury odbyła się Gala Powiatowa podsumowująca etap powiatowy Konkursu. Wzięli w niej udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ze Słupska i powiatów: słupskiego, bytowskiego i człuchowskiego.

Prezentacja przedstawiająca postać księdza Roberta Pluta – Prądzyńskiego zajęła trzecie miejsce.

 

„Pomorze na morze” – Wilki Morskie z LO w Bytowie

LO „SZKOŁĄ MŁODYCH PATRIOTÓW”

Bytowski ogólniak w wyniku realizacji szeregu działań związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę uzyskał tytuł „szkoły młodych patriotów”

Gratulujemy sukcesu uczestnikom i opiekunom projektu!

szkola_mlodych_patriotow

Mlodych_patriotow