Rekrutacja 2023

Rekrutacja 2023

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w powiecie bytowskim na rok szkolny 2023/2024

Harmonogram rekrutacji

1.Do 20 czerwca 2023 r. (wtorek) - przyjmowanie podania wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) przez sekretariaty szkół ponadpodstawowych wskazanych w pozycji pierwszej na podaniu. Dokumenty można złożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak również zeskanowane i podpisane przesłać na skrzynkę e-mail danej szkoły.

2. Od  23 czerwca (piątek) do 12 lipca 2023 r. (środa) do godz. 15.00 - przyjmowanie kopii lub oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (wskazane jest dostarczanie oryginałów dokumentów) w sekretariatach szkół wskazanych w pierwszym wyborze (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej).

3. 19 lipca 2023r. (środa) o godz. 10.00 - ogłoszenie na tablicach ogłoszeń lub stronach internetowych szkół list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.

4. Od 19 lipca (środa) do 26 lipca 2023 r. (środa )- przyjmowanie w sekretariacie szkoły ponadpodstawowej, do której zakwalifikował się uczeń, potwierdzeń woli podjęcia nauki w postaci oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

5. 27 lipca 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 - ogłoszenie na tablicach ogłoszeń lub stronach internetowych szkół list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół oraz publikacja na tablicach ogłoszeń lub na stronach internetowych szkół informacji o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach szkolnych.

6. Od 27 lipca do 1 sierpnia 2023 r. - przyjmowanie przez szkoły, które dysponują wolnymi
miejscami dokumentów uczniów nieprzyjętych w dniu 27 lipca 2023 r.

7. 2 sierpnia 2023r. (środa) o godz. 12.00 - ogłoszenie na tablicach ogłoszeń lub na stronach internetowych szkół list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.

8. Od 2 sierpnia od godz. 12.00 do 4 sierpnia 2023 r. do godz. 10.00 - przyjmowanie w sekretariacie szkoły ponadpodstawowej, do której zakwalifikował się uczeń, potwierdzeń woli podjęcia nauki w postaci oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

9. 4 sierpnia 2023 r. (piątek) do godz. 15.00 - ogłoszenie na tablicach ogłoszeń lub
stronach internetowych szkół list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym ...Poprzedni

zobacz również

BIP
LIBRUS
© Liceum Ogólnokształcące w Bytowie 2021 -2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda