Warsztat informacyjny

Warsztat Informacyjny Biblioteki to zbiór dokumentów, urządzeń oraz system informacyjno-wyszukiwawczy. W naszej bibliotece tworzą go:

1.  Katalog OPAC/Online Public Access Catalog/. Katalog biblioteki dostępny dla naszych czytelników o każdej porze i z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu, także z urządzeń mobilnych.

Katalog Online: https://m004687.molnet.mol.pl/

Zawiera opisy wszystkich zgromadzonych w bibliotece książek, płyt CD, DVD i mapek.
Wyszukiwanie proste:
– wg hasła autorskiego lub tytułowego – katalog alfabetyczny,
– wg tytułów książek – katalog tytułowy,
– wg tematu, dziedziny wiedzy – katalog przedmiotowy.

Dodatkowo – każdy uczeń, nauczyciel czy pracownik szkoły – logując się do systemu (po wcześniejszym podaniu bibliotekarzowi swojego adresu mailowego) może śledzić informacje o tym, jaką książkę należy już oddać, by nie przekroczyć terminu zwrotu.

2. Tradycyjny Katalog Kartkowy

Alfabetyczny, który tworzą karty katalogowe dokumentów bibliotecznych, uszeregowane alfabetyczne według nazwisk autorów czyli hasła autorskiego ( w przypadku książek napisanych przez co najwyżej trzy osoby) lub według pierwszego wyrazu tytułu czyli hasła tytułowego (dla prac zbiorowych i książek napisanych przez więcej niż trzech autorów). Katalog ten informuje o książkach (i innych dokumentach) posiadanych przez bibliotekę. Korzystamy z niego, jeśli znamy autora i/lub tytuł poszukiwanej pozycji. W przypadku jakichkolwiek problemów w korzystaniu z katalogu zawsze można poprosić o pomoc nauczyciela bibliotekarza.
Rzeczowy, który szereguje dokumenty według ich treści, tematu i sposobu jego ujęcia. W naszej bibliotece zbiory sklasyfikowano według UKD – Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna to system, który dzieli całość wiedzy na dziesięć działów głównych, oznaczonych cyframi od 0 do 9. Każdy dział dzieli się na dziesięć poddziałów oznaczonych dwucyfrowo itd. Korzystamy z niego wtedy, gdy potrafimy określić dziedzinę lub temat książki, a nie znamy autora lub tytułu. Klasyfikacja UKD dostępna jest pod tym adresem.

3. Kartoteki Zagadnieniowe
Kartoteki zagadnieniowe tworzone są w naszej bibliotece na podstawie książek, ich rozdziałów, czasopism, bądź też artykułów. Mają za zadanie ułatwić czytelnikowi poszukiwanie materiałów na określony temat, ewentualnie wzbogacić wiedzę książkową w oparciu o ciekawe i aktualne artykuły z prasy.
Kartoteki zagadnieniowe w naszej bibliotece:
– biograficzna
– osobowa
– motywy literackie
– ikonograficzna – reprodukcje
– regionalna
– czasopism

4. Kartoteki Tekstowe
Kartoteka tekstowa (teczka tematyczna) – to kartoteka, w której gromadzi się wycinki z tekstami i ilustracjami z czasopism, odbitki i kopie tekstów. Materiały te zazwyczaj gromadzi się w kopertach lub teczkach – oddzielnie dla każdego tematu. Materiały tekstowe są doskonałym uzupełnieniem zbiorów bibliotecznych, służą i uczniom i nauczycielom. Kartoteki tworzy się pod kątem zainteresowań czytelników. Nasze kartoteki tekstowe:
– Młodzież wobec zagrożeń
– Choroby
– Biografie
– Montaże słowno-muzyczne
– Materiały o patronach szkoły
– Regionalna
– Wiersze różne, śpiewniki
– Przepisy kulinarne
– Papież Jan Paweł II
– Zwyczaje
– Zioła, rośliny
– Ekologia
– Ptaki
– Psychologia
– Starożytny Egipt
– Bitwy i wyprawy morskie
– Dzieje lotnictwa czasów wojny i pokoju
– Polska Piłsudskiego: epoka, czyny i dziedzictwo marszałka
– Bitwy świata
– Wielkie odkrycia ludzkości
– Historia Rzeczypospolitej: zwycięstwa oręża polskiego
– Władcy Polski
– Encyklopedia zdrowia
– Opracowania dotyczące literatury

5. Stałe Łącze Internetowe
– 4 stanowiska komputerowe do użytku czytelników
– 1 stanowisko do użytku wewnętrznego.

6. Program Biblioteczny MOL NET+
Zawiera pełną bazę książek, czytelników i statystyk biblioteki.

7. Księgozbiór Podręczny
Księgozbiór podręczny to celowo dobrana i wydzielona część zbiorów bibliotecznych składająca się głównie z wydawnictw informacyjnych, umożliwiających szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji. Są to encyklopedie i słowniki, albumy oraz informatory (szkolne, maturalne, uczelniane).