Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2022 r.    godz. 900

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

(podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 1 rozporządzenia 1* oraz § 3 ust 1 pkt 1 rozporządzenia 3*)

3.

Ferie zimowe:

16 – 29 stycznia 2023 r.

(podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 2 rozporządzenia 1* oraz  : § 3 ust 1 pkt 2 rozp. 3* )

4.

Zakończenie pierwszego półrocza

13 stycznia 2023 r.

Wystawianie ocen do 13.01.2023 godz. 15.00

5.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP po I półroczu.

31 stycznia 2023 godz. 15.00

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 - 11 kwietnia 2023 r.

(podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 3 rozporządzenia 1* oraz  § 3 ust 1 pkt 3 rozp. 3* )

7.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP klas IV

25 kwietnia 2023 r.

(ustalenie ocen do 21.04 godz. 15.00)

7.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (czwartych)

28 kwietnia 2023 r.

(podstawa prawna: § 2 ust 4 pkt 1 rozporządzenia 1* oraz : § 2 ust 3 pkt 1 rozp. 3*)

8.

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

od 8 do 20 maja 2021 r.

od 4 do 20 maja 2021 r.

 (podstawa prawna: § 6 pkt 1 rozporządzenia 2*)

9.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego języka polskiego i matematyki

4, 5 maja 2023

 (podstawa prawna: § 6 ust. 4 rozporządzenia 1*)

10.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

31.10.2022 (poniedziałek)

2.05.2023 (wtorek)

8-9.05.2023 (poniedziałek, wtorek)

9.06.2023 (piątek)

11.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP po II półroczu

20 czerwca 2023 r.

(ustalenie ocen do 16.06.2023 godz. 15.00)

12.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

(podstawa prawna: § 2 ust 1 rozporządzenia 1* oraz : § 2 ust 1 rozp 3*)

13.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

(podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 4 rozporządzenia 1* oraz : § 3 ust 1 pkt 4 rozp. 3*)

 

Podstawa prawna:

1* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. Nr  46, poz. 432 z późn. zm).

2*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego  (Dz. U. poz. 2223 z późn. zm.).

3* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

BIP
LIBRUS
© Liceum Ogólnokształcące w Bytowie 2021 -2023   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda