Rada Rodziców

Rada Rodziców

w roku szkolnym 2021/2022

Rada Rodziców

Rok szkolny 2023/2024

 

§ 20 Statutu I LO w Bytowie

1.Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 1) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
 2) wspieranie działalności statutowej szkoły;
 3) typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły;
 4) możliwość przekazywania Staroście Powiatowemu w Bytowie oraz Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy szkoły.

2.Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo - profilaktyczny.

3.Rada Rodziców opiniuje w szczególności:
 1) program i harmonogram zajęć poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
 2) zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 3) dodatkowe zajęcia edukacyjne – zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć  edukacyjnych oraz zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu  programów nauczania;
4) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

4.W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.

 

 

BIP
LIBRUS
© Liceum Ogólnokształcące w Bytowie 2021 -2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda