Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

w roku szkolnym 2023/2024

 

Opiekun Samorządu – Pani mgr Danuta Uchmanowicz

§ 22 Statutu I LO w Bytowie

1.Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

2.Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy prawo do:

 1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi uczniom wymaganiami;
 2) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych       zainteresowań;
 3) redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 4) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w   porozumieniu z Dyrektorem szkoły;
 5) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu (i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu).

3.Samorząd Szkolny, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, podejmuje działania z zakresu wolontariatu.(...)

BIP
LIBRUS
© Liceum Ogólnokształcące w Bytowie 2021 -2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda