Potrzebny anglista

Poszukujemy do pracy w I LO w Bytowie nauczyciela języka angielskiego . Wymagane jest ukończenie studiów magisterskich (filologia angielska) oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego.

GB

Terminy spotkań integracyjnych

Zgodnie z tradycją przyszli pierwszoklasiści będą mieli okazję przed rozpoczęciem roku szkolnego spotkać się we własnych grupach wraz z wychowawcą oraz zapoznać się z topografią szkoły. Poniżej zamieszczamy terminy tych zajęć.

DO ZOBACZENIA!

TERMINY SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH

TERMINY-SPOTKAŃ-INTEGRACYJNYCH

Informacja dla kandydatów

W związku z dużą liczbą kandydatów został utworzony dodatkowy piąty oddział z rozszerzeniem geografii, WOS
i języka angielskiego.

Przypominamy, że do 10 lipca 2019r do godz.14.00 należy dostarczyć oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu do szkoły do której zakwalifikował się uczeń celem potwierdzenia woli podjęcia nauki.

WYNIKI REKRUTACJI NA DZIEŃ 05.07.2019r

Aby sprawdzić wyniki rekrutacji na dzień 5 lipca 2019r wejdź na poniższy link:

http://wyniki.rekrutacjapowiatowa.pl/

Listy kandydatów wywieszane będą również w szkołach o godz. 10.00

Wstępne informacje o wynikach maturalnych

Wstępna informacja dotycząca wyników egzaminu maturalnego wśród tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego przeprowadzonego w maju 2019 roku

Do wiosennej sesji egzaminacyjnej przystąpiło łącznie 399 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski. Spośród nich maturę zdało
312 osób (78,20%), nie zdało 87 osób (21,80%). W kraju egzamin maturalny zdało 80,5% ogółu abiturientów, zaś w województwie pomorskim 78,4%.

wstępna informacja o wynikach matur 2019-do publikacji

powiat

Od Pana Ministra i Pani Kurator na zakończenie roku szkolnego

Logo KO

https://www.gov.pl/web/edukacja/list-ministra-edukacji-narodowej-na-zakonczenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych

http://www.kuratorium.gda.pl/zyczenia-pomorskiego-kuratora-oswiaty-z-okazji-zakonczenia-roku-szkolnego-2/