Wstępna informacja dot. wyników egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Bytowski

Ogółem w szkołach prowadzonych przez powiat bytowski do egzaminu maturalnego przystąpiło 436 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin maturalny zdały 364 osoby,
tj. 83,49%. Spośród absolwentów LO egzamin zdało 169 osób, tj. 90,37%, zaś wśród techników 195 osób, tj. 78,31%. Natomiast w województwie pomorskim egzamin maturalny zdało 77% absolwentów LO i 66% abiturientów techników.

Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w województwie pomorskim w poszczególnych latach:

2013 r. – 81%

2014 r. – 71%

2015 r. – 73%

Wynik uzyskany przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez powiat bytowski jest wyższy od ogólnego wskaźnika zdawalności w województwie pomorskim o 10,49 punktu procentowego.

Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach powiatu bytowskiego (sesja wiosenna)

Szkoła 2013 r. 2014 r. 2015 r.
ZSO Bytów 96,4% 91,5% 90,07%
ZSEU Bytów 83,1% 76,6% 87,6%
ZSP Bytów 60,5% 64,9% 86%
ZSOiT Miastko-Technikum 78,4% 66,7% 66%
ZSOiT Miastko-LO 91,3%
ZSP Łodzierz-LO 86,8% 80,7%
ZSP Łodzierz-Technikum 59% 37,5% 47%

Porównując wyniki egzaminu maturalnego wśród tegorocznych absolwentów poszczególnych szkół widać, że najwyższy wynik odnotowali absolwenci LO przy ZSOiT w Miastku ze zdawalnością 91,3%
(w 2015 r. po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego i uzyskali wynik wyższy
w porównaniu z absolwentami dawnego LO w Miastku 0 10,6 punktu procentowego). Na kolejnej pozycji plasuje się ZSO w Bytowie-90,07%. Znaczącą progresję odnotowali absolwenci technikum przy ZSP w Bytowie. Wzrost zdawalności w stosunku do roku poprzedniego o 21,1 punktu procentowego. Absolwenci ZSEU w Bytowie odnotowali wynik wyższy w odniesieniu do 2014 r. o 11 punktów procentowych. O 9,5 punktu procentowego wskaźnik zdawalności poprawili absolwenci ZSP
w Łodzierzy (technikum), choć jest to nadal wynik poniżej średniej zdawalności absolwentów techników w kraju czy województwie pomorskim. Absolwenci technikum przy ZSOiT w Miastku odnotowali nieco niższy wynik aniżeli w roku ubiegłym.

Pełne wyniki egzaminu maturalnego udostępnione zostaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po 11 września 2015 r.

„Wspomnienia mieszkańców Ziemi Bytowskiej”

         18 czerwca 2015 roku odbyła się na zamku w Bytowie promocja książki pt „Wspomnienia mieszkańców Ziemi Bytowskiej”. Publikacja jest efektem projektu edukacyjno–wydawniczego, zainicjowanego przez Wydawnictwo Jasne. W jego ramach zostały zebrane wspomnienia mieszkańców Bytowa i powiatu bytowskiego, dotyczące przede wszystkim przełomowego roku 1945, ale też okresu międzywojennego i kolejnych lat po zakończeniu wojny.

          Zebranie wspomnień zostało zrealizowane w formie wywiadów przeprowadzonych w 2015 roku przez uczniów trzech szkół – I Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie, Gimnazjum nr 1 w Bytowie, Publicznego Gimnazjum w Borzytuchomiu przygotowanym przez nauczycieli i redaktorów publikacji. Teksty opatrzono wieloma fotografiami, pochodzącymi z kolekcji prywatnych .

          Efektem stało się działanie mające charakter międzypokoleniowy, ukazujący młodym ludziom ogrom doświadczeń starszego pokolenia i skalę zmian, jakie dokonały się w miejscu ich zamieszkania, a jednocześnie dokumentacji faktów, niezarejestrowanych do tej pory.

Projekt wsparło finansowo Starostwo Powiatowe w Bytowie oraz Gmina  Bytów, a merytorycznie – Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie.

Gustav Klimt na tle secesyjnego Wiednia

Przez cztery miesiące przygotowywaliśmy się do projektu o wybitnym secesyjnym wiedeńskim malarzu- Gustawie Klimcie. Projekt nosił tytuł „Gustav Klimt na tle secesyjnego Wiednia” i miał na celu uwrażliwianie młodzieży na sztukę krajów niemieckojęzycznych i popularyzowanie języka niemieckiego. Opiekunką projektu była p. Katarzyna Kreft-Domaszk .Podzieliliśmy się na cztery grupy projektowe z których każda miała inne zadania do wykonania:
– grupa pierwsza zajmowała się dziełem Pocałunek i jego interpretacją (Kamil Sandak kl.IIe, Inga Formela kl.Ie, Wiktoria Orlancka kl.Ie ),
– grupa druga opracowała ślady Klimta w Wiedniu ( Maria Krill kl.IIc, Martyna Tkacz kl. Ic, Daria Szyca kl.Ib, Ewelina Kłopotek kl.Ib),
– grupa trzecia zbadała najciekawsze fakty z życia austriackiego artysty ( Magdalena Babińska kl.IIb, Magdalena Kropidłowska kl.IIe, Karolina Najmam kl.IIb, Aleksandra Płotek kl.IIb, Anita Konkol kl.IIb ),
– grupa czwarta poszukiwała dzieł malarza, wykorzystywanych we współczesnym wzornictwie i sztuce tatuażu ( Patrycja Sawicka kl.IIe, Bartłomiej Lenz kl.IIe, Wojtek Paszko kl.IIe, Maciej Myszka kl.IIe, Paweł Falk kl.IIe),

Prezentacja projektu odbyła się 29 maja w naszej pięknej szkole . W ubiegłym roku projekt nasz dotyczył Muru Berlińskiego, który cieszył się tak samo dużym zainteresowaniem. W czasie prac nad wystawą Klimta skusiliśmy się na pyszną pizzę, czego dowodem są przepiękne zdjęcia . Zastanawialiście się na pewno jakie korzyści płyną z takiego projektu, otóż nagrodami była pizza, oczywiście SUPER ocena z j,niemieckiego i chyba najbardziej ciesząca , praca w wspaniałych grupach. Chcielibyśmy Was, Drodzy Czytelnicy zachęcić do uczestnictwa w następnej edycji projektu !!

Zaproszenie na spotkanie autorskie

 

 

18 czerwca o godz 12.00 w Sali Portretowej bytowskiego zamku odbędzie się spotkanie z bohaterami i autorami zbioru WSPOMNIEŃ MIESZKAŃCÓW ZIEMI BYTOWSKIEJ

ZAPROSZENIE NA AUTORSKIE

Podziękowanie za udział w Akcji Pisania Listów

dyplom-page-001

OBCHODY 26 ROCZNICY WOLNYCH WYBORÓW PARLAMENTARNYCH W POLSCE

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze, częściowo wolne wybory w powojennej Polsce. Okazały się wydarzeniem kluczowym dla upadku reżimu komunistycznego, przyśpieszenia   reform ustrojowych i w konsekwencji narodzin III Rzeczypospolitej. Były sygnałem dla innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej.

Komitet Organizacyjny w składzie: Patrycja Molska, Patrycja Sawicka, Żaneta Skiba, Jędrzej Witek, Dawid Czaja, Piotr Szach i Kamil Sandak, opracowali program obchodów 26. Rocznicy Wolnych Wyborów w Polsce. Ogłoszono Konkurs Plastyczny „Polska droga do wolności”. Wykonano wystawkę. Zadbano o właściwy wystrój – na holu szkoły umieszczono urnę wyborczą, flagi państwowe, rozmieszczono pełno plakatów wyborczych „Solidarności” jak i obozu rządzącego.

2 czerwca 2015 roku odbył się uroczysty apel. Uczniowie w krótkiej prezentacji przedstawili genezę i przebieg wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku. Jędrzej Witek, Filip Soja, Ola Dzierżak i Melchior Szroeder zaprezentowali utwór „Kocham wolność”(Chłopcy z Placu Broni). „Domino” w sposób symboliczny ukazało proces transformacji ustrojowej państwa tzw. Bloku Wschodniego – „Jesieni Ludów”.

Komisja w składzie:  Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie Pan Dariusz Glazik – przewodniczący, Dyrektor Szkoły – Pan Edward Mazur, Patrycja Molska, wyłoniła zwycięzcę Konkursu Plastycznego. Wygrała klasa Id. Nagrodą były dyplomy i „Milki”.

Klasy Ic, IIa, IIc, IId,IIe uczestniczyły w Sali audytoryjnej w wykładzie Profesora Cezarego Olbracht – Prondzińskiego poświęconym wyborom i ich konsekwencjom dla Polski i Europy.

Dzisiejszy dzień skłonił nas do refleksji i zadumy nad trudnymi dziejami naszej Ojczyzny. Żyjemy w wolnym państwie – mamy prawo i obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym. Pamiętajmy o tym.

Szkolny Konkurs na Recenzję Książki rozstrzygnięty

Licealistom częściej zaglądającym do książek spoza kanonu lektur, biblioteka szkolna we współpracy z nauczycielami języka polskiego zaproponowała udział w Szkolnym Konkursie na Recenzję Książki. Zadanie konkursowe polegało na zrecenzowaniu jednej z trzech zaproponowanych książek lub innej wypożyczonej z biblioteki szkolnej. Komisja Konkursowa w składzie Krystyna Szanowska i Alicja Zwolska za najciekawszą uznała pracę uczennicy klasy Ia – Katarzyny Renkiewicz, która zachęca do przeczytania powieści H. Kent pt. „Skazana”. Za zwycięstwo w Konkursie Kasia otrzymała nagrodę książkową ufundowaną przez Radę Rodziców. Gratulujemy :)
Wszystkie recenzje można przeczytać na szkolnej stronie internetowej lo.bytow.pl w dziale BIBLIOTEKA – Klub Recenzenta.