The Wrestler

When you live hard and you play hard and burn the candle at both ends… in this life, you can lose everything you love, everything that loves you…

the wrestler

AUDYTORYJNA HELL / TUESDAY, SEPTEMBER 26 / 4 PM

WWW.CINEMA.LO.BYTOW.PL

Oferta i zakres ubezpieczenia uczniowskiego

Drodzy uczniowie, rodzice.

Poniżej znajduje się informacja o zakresie i składce ubezpieczenia uczniów. Przypominamy, że wspomniane ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Proszę zgłaszać się do wychowawców.

ubezpieczenie nnw

Captain Fantastic

S-T-O-P. Stay calm, Think, Observe, and Plan…

captain fantastic

AUDYTORYJNA HELL / TUESDAY, SEPTEMBER 12 / 4 PM

WWW.CINEMA.LO.BYTOW.PL

Wszystko dobre co…

Czas przepakować zawartość plecaka z wakacyjnego na szkolny.

Zapraszamy całą społeczność I LO w Bytowie na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 4 września (poniedziałek) o godzinie 9.00 w holu szkolnym.

Do zobaczenia.

Kolażtarcza

Lista podręczników

Do pobrania lista_podręczników (*.pdf)

Informacja o terminach spotkań integracyjnych

TERMINY SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH

w budynku ZSO w Bytowie ( ul. Gdańska 57 )

31.08.2017r

godz. 900   –   klasa Ia (z rozszerzeniem j. polskiego, historii, j. angielskiego)

godz. 1100 –   klasa Ib (z rozszerzeniem biologii, chemii, j.angielskiego)

1.09.2017r

godz. 900   –   klasa Ic (z rozszerzeniem matematyki, geografii, j. angielskiego)

godz. 1100   –       klasa Id (z rozszerzeniem matematyki, fizyki, chemii)

Komunikat w sprawie miejsc wolnych i podań o przeniesienie

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna I Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie informuje, że:

w klasie polonistyczno – historycznej z j. angielskim są 3 wolne miejsca,

w klasie biologiczno-chemicznej z językiem angielskim są 4 wolne miejsca,

w klasie matematyczno – geograficznej z j. angielskim jest 1 wolne miejsce,

w klasie matematyczno – fizyczno – chemicznej są 4 wolne miejsca.

 

Osoby, które chciałyby się uczyć w tych klasach mogą składać podania do komisji rekrutacyjnej

I LO w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

w dniach: 14.07 (godz.10.00-15.00), 17.07 (godz.9.00-15.00), 18.07 (godz.9.00-15.00).

Wzory druków podań można pobrać w komisji rekrutacyjnej I LO.

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji

OGŁOSZENIE

Kandydaci, którzy chcą zostać przyjęci do szkoły muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 10 lipca od godziny 12.00 do 13 lipca do godziny 15.00.

Oryginały dokumentów należy składać w komisjach szkół, do których uczeń został przyjęty jako kandydat – w Powiatowym Centrum Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie (ul. Sikorskiego)

Ogłoszenie list przyjętych 14 lipca do godz. 12.00

Prosimy kandydatów o uzupełnienie dokumentacji. Dokumentacja powinna zawierać: oryginał świadectwa ukończenia szkoły, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, kartę zdrowia oraz zdjęcie.