SZKOŁA W CHMURZE MICROSOFT

Właśnie otrzymaliśmy tytuł – „Szkoła w Chmurze Microsoft”

szkolawchmurze_microsoft_logotype

Microsoft Poland w ten sposób wyróżnia szkoły, które bardzo aktywnie korzystają z pakietu MS Office 365. Bardzo wysokie wyniki użytkowania tych aplikacji/narzędzi są też odzwierciedleniem Waszej pracy w ostatnim czasie.

Gratuluję i dziękuję!

Absolwenci – Matura 1975

Koleżanki i koledzy!

Niestety ze względów oczywistych musimy przełożyć nasz „Zjazd” zaplanowany na czerwiec bieżącego roku.

O kolejnym terminie poinformujemy z miesięcznym wyprzedzeniem.

Życzymy dużo zdrowia i szczęścia w tak trudnym czasie.

Komitet organizacyjny

Stypendium Starosty Powiatu Bytowskiego za rok szkolny 2019/2020

Poniżej znajduje się regulamin Stypendium Starosty Powiatu Bytowskiego wraz z wnioskiem do pobrania.

https://www.powiatbytowski.pl/edukacja-i-sport/stypendia-naukowe

powiat

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Projekt „Pomorski program pomocy stypendialnej” jest dedykowany uczniom, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym uczniowie branżowych szkół zawodowych i techników szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego. Odbiorcami wsparcia, są uczniowie wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Celem głównym projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Więcej:

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego_info_grafika Regulamin przyznawania stypendiów z budżetu województwa pomorskiego Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu_Zdolni z Pomorza Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu_Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu_ Pomorski Program Pomocy Stypendialnej

pomorskie

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVIII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w uczelniach publicznych, i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r., do godziny 16.00.

anr-logo-lg

Listy zdających

Drodzy Maturzyści!
W załącznikach do wiadomości w Librusie przesłałem Wam:
– listy zdających na pierwsze trzy dni sesji i według takie kolejności będziecie wyczytywani,
– ponownie wytyczne i procedury przebiegu egzaminów pisemnych (BARDZO WAŻNE!).
Do zobaczenia na egzaminie
Edward Mazur

 

Matura 2020

Drodzy absolwenci!

Świadectwa ukończenia szkoły będziecie mogli odebrać w korytarzu wejściowym do internatu po egzaminie maturalnym  w dniach:

  • 06.2020 (matura z j. polskiego) – absolwenci klas IIIc i IIId,
  • 06.2020 (matura z matematyki) – absolwenci klas IIIa i IIIb.

W tym roku  egzamin maturalny składa się wyłącznie z części pisemnej.

Aktualny harmonogram (po zmianach) dostępny jest też w zakładce „matura”.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, konsultacje dla maturzystów nie są obligatoryjne. Polegają na dobrowolnej współpracy absolwentów i nauczycieli.

Proszę zapoznajcie się dokładnie z poniższymi wytycznymi obowiązującymi podczas tegorocznego egzaminu maturalnego. W razie pytań czy wątpliwości kontaktujcie się z dyrekcją poprzez wiadomości w Librusie.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Ci maturzyści, którzy nie mogą używać  maseczek ochronnych oraz przyłbic podczas egzaminu muszą ten fakt zgłosić Dyrektorowi szkoły do 28.05.2020!

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa!

Zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie informuje o tym przewodniczącego szkolnej komisji egzaminacyjnej (dyrektora)!

Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji!

Pamiętajcie, szkoła nie zapewnia Wam kalkulatorów i wody do picia!

Zapewnijcie też sobie maseczki ochronne i rękawiczki!

Matura_pisemna_2020_dla_maturzysty

Czytaj dalej

Chemia w pandemii – pieczemy chleby i robimy twarogi!

Pani Jola jak dobra mama, jak upiec chlebki nam pokazała.

Fermentacja alkoholowa:

C6H12O6–> 2 C2H5OH + 2 CO2

Fermentacja mlekowa:

C6H12O6  → 2CH3CHOHCOOH