Konkurs fotograficzny trwa …

Czekamy na Wasze wakacyjne fotografie z książką do 21-go września :)

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „WAKACJE Z KSIĄŻKĄ”

Cele konkursu:

  1. popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu
  2. promocja czytelnictwa
  3. rozwijanie wrażliwości artystycznej

Tematyka zgłaszanych fotografii musi być zgodna z tytułem konkursu.

Przystępując do konkursu uczestnik zapewnia, że:

posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie kopiuje fotografii innych autorów,

-posiada zgodę osób, których wizerunki utrwalono na zdjęciach.

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.

 Może to być również zdjęcie typu selfie.

Prace w formie elektronicznej z dołączoną informacją zawierającą tytuł zdjęcia oraz nazwisko i imię autora, należy przesłać na adres biblioteki szkolnej: bibliotekalobytow@gmail.com do 21-go września 2018 r. Szkoła zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć konkursowych na swojej stronie internetowej. Zwycięzca otrzyma nagrodę.

Serdecznie zapraszamy :)

Listy nieprzyjętych i komunikat

n.hum.lo

n.biol.chem.lo

n.mat.geo.lo

n.mat.fiz.lo

KOMUNIKAT_wolne miejsca z 12 lipca

KOMUNIKAT

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna I Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie informuje, że:

  • w klasie polonistyczno – historycznej z j. angielskim są 4 wolne miejsca,
  • w klasie biologiczno-chemicznej są 2 wolne miejsca,
  • w klasie matematyczno – geograficznej z j. angielskim są 4 wolne miejsce,
  • w klasie matematyczno – fizyczno – chemicznej/informatycznej są 3 wolne miejsca.

Osoby, które chciałyby się uczyć w tych klasach mogą składać podania do komisji rekrutacyjnej w budynku I LO.

w dniach: 12.07 (godz.12:00-15:00), 13.07 (godz.9:00-15:00), 16.07 (godz.9:00-12:00).

Wzory druków podań można pobrać w komisji rekrutacyjnej I LO.

tarcza