Rekrutacja uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat bytowski”

Rozpoczyna się rekrutacja uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki w ramach Projektu „Zdolni z Pomorza – powiat bytowski”. Projekt jest realizowany od 2011 roku. W jego ramach prowadzone są specjalistyczne zajęcia skierowane do uczniów, które przeprowadzane są w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie.
Wnioski aplikacyjne na rok szkolny 2016/2017 mogą składać uczniowie:
– obecnych VI klas szkół podstawowych,
– wszystkich klas gimnazjalnych
– szkół ponadgimnazjalnych.
W celu zgłoszenia ucznia do udziału w projekcie należy złożyć wniosek oraz arkusz nominacji ucznia do poradni właściwej ze względu zamieszkania tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miastku.
Ucznia do projektu ma prawo nominować:
1) pełnoletni uczeń,
2) nauczyciel, pedagog lub psycholog,
3) rodzic lub opiekun prawny,
4) inna osoba pełnoletnia, która dostrzega wybitne uzdolnienia ucznia.
Termin zgłoszenia – 20 czerwiec 2016 r.
Każdy uczeń zgłoszony do projektu przechodzi badania diagnostyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej (w terminie uzgodnionym indywidualnie), a następnie test uzdolnień kierunkowych (w terminie wyznaczonym).
Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
1) nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych.
2) uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:
– 20 czerwiec 2016 r.
Zgłoszenia uczniów do projektu
– lipiec-sierpień 2016 r.
Badania uczniów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
– wrzesień 2016 r.
Test uzdolnień kierunkowych
Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą
rezerwową

Główne działania w ramach Projektu:
– zajęcia pozalekcyjne w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego,
– spotkania akademickie na pomorskich uczelniach wyższych,
– indywidualna opieka mentorów dla uczniów wybitnych,
– konkursy, obozy naukowe.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. zasad rekrutacji znajdują się w Regulaminie do pobrania poniżej.
DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji

Arkusz nominacji

Regulamin rekrutacji

Wniosek o zmianę LCNK

Wniosek ucznia

SOME LIKE IT HOT

COTTAGE’S CINEMA CLUB

Sugar: Water polo? Isn’t that terribly dangerous?
Junior: I’ll say. I had two ponies drowned under me…

somelikeithot

AUDYTORYJNA HALL / TUESDAY, MAY 24 / 6 PM

WWW.CINEMA.LO.BYTOW.PL

Sugar: Story of my life. I always get the fuzzy end of the lollipop…

III Powiatowy Marsz Różowej Wstążeczki

Dnia 15.05.2016r. uczennice naszej szkoły z kl.I i II brały udział w III Powiatowym Marszu Różowej Wstążeczki. Celem Marszu było zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania badań profilaktycznych oraz  zapobieganie nowotworom. Nasze koleżanki pracowały jako wolontariuszki przy obsłudze Marszu. Podczas marszu można było wykonać sobie  podstawowe badania, np mierzenie ciśnienia i poziom cukru.  Opiekunkami były panie profesor Krystyna Kuik i Jolanta Szmurło. Zapraszamy za rok!

Warsztaty z Remusem

 

7 maja 2016 roku udaliśmy się po raz kolejny na warsztaty Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Kiedy byliśmy tam poprzednio, w listopadzie, to wzięliśmy udział w zajęciach doskonalących umiejętności malowania na porcelanie i ubraniach. Czytaj dalej

„ODKRYWAMY TALENTY NA POMORZU”

Regionalne Stowarzyszenie Naukowo – Edukacyjne ogłosiło kolejną, VII edycję Konkursu „Odkrywamy talenty na Pomorzu”, którego celem jest promowanie pasji, wyłanianie utalentowanych i kreatywnych osób, motywowanie do rozwijania talentów i zainteresowań. rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zdolności.

Kategorie uczestnictwa w konkursie:

  1. gimnastyka artystyczna, akrobatyka, fitness, żonglerka, kulturystyka,
  2. taniec,
  3. plastyka (malarstwo, rzeźba, fotografia),
  4. muzyka/śpiew (muzyka z wykorzystaniem własnego instrumentu; śpiew a’capella, z podkładem muzycznym odtworzonym lub z własnym akompaniamentem przy wykorzystaniu samodzielnie dostarczonych instrumentów muzycznych),
  5. występ aktorski,
  6. proza/poezja (utwory własne),
  7. nauka/technika (wynalazki, projekty),
  8. inne rodzaje umiejętności artystyczne, sportowe lub naukowe, o których zakwalifikowaniu do konkursu decyzję podejmuje Organizator.

Więcej na stronie: http://www.rsne.com.pl/regulamin.html

268_liebrecht_www (1)

„Pomogło mi bycie w klasie o profilu matematyczno-fizyczno-chemicznym.”

W ramach szkolnego projektu START do kariery przeprowadziłam wywiad z absolwentką naszego liceum ogólnokształcącego, która podjęła studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Chemicznym.

J.B.: Co skłoniło Cię do podjęcia studiów Inżynierii Materiałowej?

A.B.: Przeglądałam broszury różnych uczelni. Moją uwagę zwróciły te studia, na których kierunek jest interdyscyplinarny (o dość szerokim spektrum wiedzy), bo tutaj wymagana jest matematyka, fizyka i mechanika. Materiał, to nie tylko twór chemiczny, można go też określić za pomocą jego właściwości, wytrzymałości na rozciąganie, czy przewodność ciepła. I to tak naprawdę mi się spodobało, brzmiało ambitnie, zwłaszcza, jeżeli jest się żądnym wiedzy.

J.B.: Kto lub co pomogło Ci w wyborze uczelni?

Czytaj dalej

I LO SZKOŁĄ UCZĄCĄ (SIĘ)

Uczennica klasy pierwszej, Maja Kiedrowska, autorską prezentacją rozpoczęła szkolenie dla nauczycieli naszego LO. Część zasadniczą poprowadziła Pani Jolanta Gałecka, ekspert ds. edukacji w Young Digital Planet, promotorka nowego podejścia do procesu uczenia się i nauczania. Edukacją zajęła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowała w szkole Montessori oraz w immersyjnej Akademii Hiszpańskiej, a jako wolontariuszka w szkole Waldorfa i w wielu szkołach publicznych. Swoje doświadczenia wzbogaciła pracą w firmie Microsoft, gdzie zapoznała się z nowoczesnymi technologiami. Obecnie zajmuje się badaniami naukowymi, trendami w edukacji, rozwojem człowieka i psychologią. Jest ekspertem w kilku projektach unijnych, gdzie bierze udział w wytyczaniu nowych kierunków nowoczesnej edukacji. Refleksje dotyczyły zburzenia schematów i przyzwyczajeń w procesie edukacyjnym, a także „mądrego” wykorzystywania nowych technologii.

Upamiętniono wybitnego bytowianina.

W piątek, 6 maja 2016 r wzięliśmy udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Edmundowi Wnuk-Lipińskiemu. W sali Portretowej Muzeum Zachodniokaszubskiego odbyła się konferencja, na której przypomniano sylwetkę absolwenta naszego LO. Wykład wygłosił prof. Cezary Obracht-Prondzyński. Głos zabrali także prof. Jadwiga Koralewicz oraz prof. Stanisław Mocek.
Pod domem rodzinnym profesora, przy ul. Mierosławskiego 1, nastąpiło oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez córkę wybitnego socjologa.