Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I LO w Bytowie

Listy kandydatów przyjętych:

  1. biol. – chem.
  2. hum.
  3. mat. – geo.
  4. mat.-fiz.

Listy kandydatów nieprzyjętych:

  1. nieprzyj._biol. – chem.
  2. nieprzyj._mat. – fiz.
  3. nieprzyj._mat. – geo.
  4. nieprzyj. hum.

Lista podręczników

Do pobrania lista_podręczników (*.pdf)

Listy kandydatów niezakwalifikowanych do I LO w Bytowie na dzień 19.07.2017 (po rozpatrzeniu podań o przeniesienia)

niezakw._pol.hist. niezakw._biol.chem. niezakw._mat.geo. niezakw._mat.fiz.

Informacja o terminach spotkań integracyjnych

TERMINY SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH

w budynku ZSO w Bytowie ( ul. Gdańska 57 )

31.08.2017r

godz. 900   –   klasa Ia (z rozszerzeniem j. polskiego, historii, j. angielskiego)

godz. 1100 –   klasa Ib (z rozszerzeniem biologii, chemii, j.angielskiego)

1.09.2017r

godz. 900   –   klasa Ic (z rozszerzeniem matematyki, geografii, j. angielskiego)

godz. 1100   –       klasa Id (z rozszerzeniem matematyki, fizyki, chemii)

Komunikat w sprawie miejsc wolnych i podań o przeniesienie

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna I Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie informuje, że:

w klasie polonistyczno – historycznej z j. angielskim są 3 wolne miejsca,

w klasie biologiczno-chemicznej z językiem angielskim są 4 wolne miejsca,

w klasie matematyczno – geograficznej z j. angielskim jest 1 wolne miejsce,

w klasie matematyczno – fizyczno – chemicznej są 4 wolne miejsca.

 

Osoby, które chciałyby się uczyć w tych klasach mogą składać podania do komisji rekrutacyjnej

I LO w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

w dniach: 14.07 (godz.10.00-15.00), 17.07 (godz.9.00-15.00), 18.07 (godz.9.00-15.00).

Wzory druków podań można pobrać w komisji rekrutacyjnej I LO.