Rekrutacja 2024

Rekrutacja 2024

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w powiecie bytowskim na rok szkolny 2024/2025

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH W POWIECIE BYTOWSKIM
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 1. Do 14 czerwca 2024r. (piątek)-przyjmowanie podania wraz z dokumentami
  (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) przez sekretariaty szkół ponadpodstawowych wskazanych w pozycji pierwszej na podaniu. Dokumenty można złożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak również zeskanowane
  i podpisane przesłać na skrzynkę e-mail danej szkoły.

 

 1. Do 5 lipca 2024r. (piątek) do godz. 15.00-przyjmowanie kopii lub oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (wskazane jest dostarczanie oryginałów dokumentów) w sekretariatach szkół wskazanych w pierwszym wyborze (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej).

 

 1. 12 lipca 2024r. (piątek) o godz. 10.00-ogłoszenie na tablicach ogłoszeń lub
  na stronach internetowych szkół list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
       do szkół.

 

 1. Od 12 lipca (piątek) do 19 lipca 2024r. (piątek)-przyjmowanie w sekretariacie szkoły
  ponadpodstawowej, do której zakwalifikował się uczeń, potwierdzeń woli podjęcia nauki  
       w postaci oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia
       o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 1. 22 lipca 2024r. (poniedziałek) o godz. 10.00-ogłoszenie na tablicach ogłoszeń lub              
       na stronach internetowych szkół list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół oraz
       publikacja na tablicach ogłoszeń lub na stronach  internetowych szkół informacji o liczbie
       wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach szkolnych.

 

 1. Od 22 lipca do 24 lipca 2024r.-przyjmowanie przez szkoły, które dysponują wolnymi
  miejscami dokumentów uczniów nieprzyjętych w dniu 22 lipca 2024r.

 

 1. 26 lipca 2024r. (piątek) o godz. 10.00-ogłoszenie na tablicach ogłoszeń lub na
  stronach internetowych szkół list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych     
       do szkół.

 

 1. Od 26 lipca od godz. 10.00 do 31 lipca 2024r. do godz. 10.00-przyjmowanie
  w sekretariacie szkoły ponadpodstawowej, do której zakwalifikował się uczeń,
       potwierdzeń woli podjęcia nauki w postaci oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły    
       podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 1. 31 lipca 2024r. do godz. 15.00-ogłoszenie na tablicach ogłoszeń lub
       na stronach internetowych szkół list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.
Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej ...Poprzedni
Niezbędne informacje i dokumenty do ...Następny

zobacz również

BIP
LIBRUS
© Liceum Ogólnokształcące w Bytowie 2021 -2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda